Srdcem

08.10.2013 19:39

Srdce své otvírám dokořán

Tvé Lásce, Pane, Králi můj.

 

Nevýslovná touha k Tobě stoupá

a volá Tě:

Pane, prosím, při mně stůj!

 

S pomocí Tvé Lásky dějí se divy,

s pomocí Tvé síly všechno dokáži.

Bez ní však jsem jen písek na pláži.

 

Tvoji něhu, záři, milost vnímám

 a v nitru vesele si zpívám.

 

Miluji Tě čím dál víc,

je to láska bez hranic.

 

V tom jest všechno,

jinak nemám vůbec nic.

 

R.J.