Slavnostní

30.05.2016 14:35

 

 
Znění nádherných sfér...
Slavnostní chór velebení a díků prochvívá všemi světy...
To všemocná vůle Boží se opět sklání, aby podala žíznícímu Stvoření napít životadárné síly z rudého poháru věčného bytí.
 Ano, všechny bytosti ve Stvoření smí z milosti všemohoucího Tvůrce prožívat trvalé bytí v proměnách forem. Jak milostiplné je toto zaslíbení.
 Věčné trvání...
Avšak k onomu věčnému trvání je nutná pulsující obnava síly.
 Stejně tak jako pravidelný tlukot srdce rozvádí do celého těla rudou krev, podobně pulsuje svatá tvůrčí síla všemi světy.
 
Ty, lidský duchu, smíš být přítomen onoho posvátného okamžiku, kdy se z nejvyšších výšin zářivého hradu Světla vylije záplava mocné síly boží, aby opět napojila a naplnila všechny toužící tvory zaslíbením věčného bytí a novou svěží životadárnou silou.
 
Zde na této Světlu vzdálené modré planetě stojí hlouček duchů, kteří touží vědomě přijmout do svých niter výběžky mocného proudu zářivé síly, který se snáší ze zřídla všeho života jako drobné zlatavé krůpěje, které osvěží a posílí všechny, kteří o to v čisté touze prosí. 
Otevřeme proto s pokornou prosbou dokořán brány své duše, abychom směli v tento slavnostní den přijmout zářivou krůpěj Světla pro posílení a znovuobnovení sil k našemu každodennímu konání. 
 
Avšak, komu bylo mnoho dáno, po tom je i mnoho požadováno.
Ona živoucí mocná síla nesnese zastavení ani strnulost.
 Proto s novou chutí vzhůru k radostnému činu! Nechť se i tato hutná Země může těšit z radostného tvoření na ní dlících světlých duchů, které s sebou přináší všemu jen požehnání, štěstí, hojnost a mír.
 Staňme se pro všechny lidi i bytosti zářivým a osvěžujícím pramenem, jenž napojí žíznící a osvěží znavené.
Buďme pro poutníky kolem nás neustávajícím zdrojem radostiplného posílení a inspirace, aby neumdlévali ve svém úsilí a neztráceli naději v nádheru života.
 Staňme se podanou rukou, která nabízí pomoc  vždy v pravý čas, umí pohladit zkroušené a hojit raněné.
 Ženy pak mají být půvabnými bytostmi, které svým cituplným nitrem rozhojňují  paprsky Světla a vše tak povznáší a zušlechťují k obrazu světlých výšin.
 Muži pak ať jsou pevnými štíty a ostrými meči proti všemu, co se ještě vzpírá všesvaté vůli vznešeného Stvořitele.
 Svým všestrhujícím nadšením máme zapalovat v lidech uhasínající touhu po Světle!
 Radostným činem máme býti pohotově vždy tam, kam nás vede moudrá prozřetelnost.
 K tomu všemu však musíme na nejvyšší míru probudit a prožhavit svůj cit, abychom bděle naslouchali světlému vedení, které prostřednictvím Božích služebníků vykonává vůli Nejvyššího zde na Zemi.
 Staňme se pevnými a neochvějnými články neroztržitelného řetězce věrných božích služebníků, aby Světlo, mír a věčná radost konečně zavládly na této malé Zemi. 
 
Přijměme do svých niter krůpěj zářivého Světla a nikdy nezapomínejme, že toho, kdo stojí věrně při Pravdě Boží, Bůh nikdy neopustí. 
 
 
 
 
 
 
Znění nádherných sfér...
Slavnostní chór velebení a díků prochvívá všemi světy...
To všemocná vůle Boží se opět sklání, aby podala žíznícímu Stvoření napít životadárné síly z rudého poháru věčného bytí.
 Ano, všechny bytosti ve Stvoření smí z milosti všemohoucího Tvůrce prožívat trvalé bytí v proměnách forem. Jak milostiplné je toto zaslíbení.
 Věčné trvání...
Avšak k onomu věčnému trvání je nutná pulsující obnava síly.
 Stejně tak jako pravidelný tlukot srdce rozvádí do celého těla rudou krev, podobně pulsuje svatá tvůrčí síla všemi světy.
 
Ty, lidský duchu, smíš být přítomen onoho posvátného okamžiku, kdy se z nejvyšších výšin zářivého hradu Světla vylije záplava mocné síly boží, aby opět napojila a naplnila všechny toužící tvory zaslíbením věčného bytí a novou svěží životadárnou silou.
 
Zde na této Světlu vzdálené modré planetě stojí hlouček duchů, kteří touží vědomě přijmout do svých niter výběžky mocného proudu zářivé síly, který se snáší ze zřídla všeho života jako drobné zlatavé krůpěje, které osvěží a posílí všechny, kteří o to v čisté touze prosí. 
Otevřeme proto s pokornou prosbou dokořán brány své duše, abychom směli v tento slavnostní den přijmout zářivou krůpěj Světla pro posílení a znovuobnovení sil k našemu každodennímu konání. 
 
Avšak, komu bylo mnoho dáno, po tom je i mnoho požadováno.
Ona živoucí mocná síla nesnese zastavení ani strnulost.
 Proto s novou chutí vzhůru k radostnému činu! Nechť se i tato hutná Země může těšit z radostného tvoření na ní dlících světlých duchů, které s sebou přináší všemu jen požehnání, štěstí, hojnost a mír.
 Staňme se pro všechny lidi i bytosti zářivým a osvěžujícím pramenem, jenž napojí žíznící a osvěží znavené.
Buďme pro poutníky kolem nás neustávajícím zdrojem radostiplného posílení a inspirace, aby neumdlévali ve svém úsilí a neztráceli naději v nádheru života.
 Staňme se podanou rukou, která nabízí pomoc  vždy v pravý čas, umí pohladit zkroušené a hojit raněné.
 Ženy pak mají být půvabnými bytostmi, které svým cituplným nitrem rozhojňují  paprsky Světla a vše tak povznáší a zušlechťují k obrazu světlých výšin.
 Muži pak ať jsou pevnými štíty a ostrými meči proti všemu, co se ještě vzpírá všesvaté vůli vznešeného Stvořitele.
 Svým všestrhujícím nadšením máme zapalovat v lidech uhasínající touhu po Světle!
 Radostným činem máme býti pohotově vždy tam, kam nás vede moudrá prozřetelnost.
 K tomu všemu však musíme na nejvyšší míru probudit a prožhavit svůj cit, abychom bděle naslouchali světlému vedení, které prostřednictvím Božích služebníků vykonává vůli Nejvyššího zde na Zemi.
 Staňme se pevnými a neochvějnými články neroztržitelného řetězce věrných božích služebníků, aby Světlo, mír a věčná radost konečně zavládly na této malé Zemi. 
 
Přijměme do svých niter krůpěj zářivého Světla a nikdy nezapomínejme, že toho, kdo stojí věrně při Pravdě Boží, Bůh nikdy neopustí.