Skladba pro oslavu přírody

26.04.2013 07:37

Stará legenda praví, že příroda se řídí každým i naším nejmenším pohybem nebo myšlenkou. Reaguje podle toho, jak se k ní my sami chováme.

Postarejme se, aby se staré rčení, že příroda je moudrá, stalo i naší moudrostí a pochopili jsme, že je také silnější,

než vůle člověka, což se již mnohokrát potvrdilo.

Vše na této zemi je udáváno přírodními zákony, které bychom měli s láskou, radostí a vnitřní moudrostí následovat.