Skladba pro duši - CHRÁM TICHA

16.11.2018 13:35

 

Ztiš se a naslouchej

 

Ztiš hlasy země a naslouchej niternému tichu,

neb v tomto tichu Já přebývám,

teprve pak můžeš slyšet Můj Hlas,

který stále živý ukrývá se v nitru tvém,

v tomto tichu niterném Já promlouvám k tobě,

vnímej toto ticho, uvnitř je Život, uvnitř jsem Já,

uvnitř zní Má Hudba líbezná,

která stále hraje a vybízí tě k poslechu.

 

 

Já zpívám tobě Svoji Píseň,

ty můžeš připojit se a zpívat se Mnou,

spolu pak půjdeme světem

a budeme hrát a zpívat naši píseň všem těm,

kteří otevřou se tichu

a budou nám naslouchat. 

                                                                                        

Hana Kupková  

 

☼ Temple Of Silence ☼ music by Deuter ♪♫♪