Sjednocení lásky

12.01.2020 22:44

 

 

Všechno je marnost. Co není Láska. Láska a Pravda jsou v Jednosti. Myslíš-li si, že znáš pravdu, ale neumíš milovat, tvá pravda je prach.

Každý jdete jinou Cestou. Přece vám však nabízím Jednotu. Cestu nad Cestami. Je jen jedna Cesta, která vede nad Cestami, neboť všechny Cesty nese v sobě. Každá z vašich Cest ukrývá Cestu a každé Srdce ukrývá Světlo. Nabízím vám Cestu Světla. Cestu Lásky, v níž poznání člověka je jen slepeckou holí. Vstoupíš-li však do Srdce. Stane se zrakem. Nepřete se proto o poznání, ale ve svém Srdci hledejte sjednocení Lásky. Neboť Království Lásky je dům mého Otce a v něm vám připravuji místo.

Neptám se tvého rozumu. Nezná nic z toho, co říká. Skutečné je pouze to, kam došly tvé nohy na Cestě Srdce. Přicházím je umývat z toho, co již není.

Neboť kdo se mnou večeří, má život ze mne. Pověz mi, kolik máš lásky, tak daleko jsi skutečně na své Cestě.

Mé jméno je Ježíš. Tak jako já jsem se narodil v chlévě, přišel ke svým, kteří mne nepřijali, tak se rodí láska v chudobě lidského nitra, v němž přesto žije od věčnosti.

Neboť Ježíš je jméno Lásky ve vás. V chu­době lidského nitra se rodí král Světla. Nepoznávají mne ti, pro které přicházím, a nepři­praví mi dům, kde bych složil hlavu. Proti vůli Heroda v tobě jsem zrozen skrze pannu. Neboť sobectví temnot i čistota Světla jsou v tobě. A přece panna zvítězí. Neboť přivede skutečného krále. Herodes se zdá být mocný, ale není. Touží zahubit dítě, ale dítě ho porazí. Přeje si neslyšet, ale můj hlas je věčný a neumlčitelný, nastal-li jeho čas.

Z východu, odkud přichází do země nitra den, přijdou mudrci a pokloní se mi. Je to tvá vnitřní moudrost, kterou sliby Heroda neoklamou. A po smrti falešného krále se Světlo v Kristu vrátí do své země.

Moudrost nepřichází zdaleka, a přece ji nepoznáš jako svou, neboť v nitru vládne tma, když v tobě z východu vchází den, aby se poklo­nil Světlu, jímž je naplněn.

Buďte i vy moudří a klaňte se Světlu v každém Srdci. I když mě nevidíte, i když pozná­váte jen chudou zemi, vězte, že v každém nitru svítí má hvězda. Pod ní se rodím v bídě, abych jí daroval bohatství. Ukazuji Cestu.

Nitro člověka mne však ukřižuje a já se v něm znovuzrodím. Vše, co se děje ve hmotě, je odrazem toho, co je v duchu. Jsem Kristus. Mé jméno na zemi je Ježíš Nazaretský. Jsem člověk, jsem Syn Boha i Bůh Otec.

Život Ježíše z Nazaretu je obrazem Cesty. Jako Ježíš Kristus je Cesta, Pravda a Život. Je obrazem Cesty Světla v nitru každého z vás. Neboť já jsem ve všech Srdcích. Král narozený v bídě a vyučující své slovo. Král zrazený a nesoucí kříž. Starý člověk umírá a člověk Bůh vstává na trůn Království. V každém nitru je Ježíš vítěz. Tma a bolest v Srdci dítěte odejde a zazáří Světlo radosti.

Vše má svůj čas, který je formou Cesty. Cesta je řeka, plynoucí zpět a čas jsou její břehy. Z líného a těžkého údolí stoupá na vrcholky hor až k prameni. Zrychluje svůj krok. Mládne a zpívá, vstupuje do místa zrození.

 

J.L. Cesta srdce