Síla slova

02.11.2011 18:21

 

Slova velikou moc mají,

různým způsobem se použít dají.

Krásným a milým slovem po duši pohladíš,

sebe i ostatní na světlou vlnu naladíš.

Slovem hrubým a ošklivým ublížit můžeš

a potom hořce litovati budeš,

že jsi je kdy z úst vypustil,

aniž bys na důsledky pomyslil.

Ušlechtilé slovo je něžný vánek, který hladí,

zatímco slova nepěkná, jako by nás uštkli hadi.

 

Při výběru slov cit náš je nejlepším rádcem,

učiňme jej proto řeči naší vládcem.

Odciťujme vždy vše, co se v daném slově skrývá,

jeho význam v dnešní době mnohdy pokřivený bývá.

Každé slovo svůj pravý význam má,

nezáleží na tom, zda jej člověk poznává,

v energii čisté či nízké se každé zachvívá.

 

Slova nejvyšší a nejčistší vždy v úctě měj,

opatrně jako s vzácným křišťálem s nimi zacházej.

Zvláště slova „Bůh“ a „Ježíš“ vysoký obsah nesou

a vyslovíš-li je upřímně v nouzi či utrpení,

velikou pomoc a úlevu Ti přinesou,

nad ně vyšších a čistších již není.

 

Běda však, pokud jsi jich nadměrně užíval,

jako běžných citoslovcí, s hrubými výrazy pospolu,

a jejich pravý význam na paměti nemíval;

pak tíží Tě toto provinění a táhne dolů.

 

Vždyť i jména nás lidí pozemsky jsou chráněna

a mnohý člověk souzen pro nactiutrhání.

Neměli bychom jména nejvyšší opatrovat zejména?

Co nám v tom jenom brání?

 

Pomoc vždy s vyřknutím těchto slov přichází

a používal-li jsi jich uvážlivě, vyvedou Tě z mnohých nesnází.

Co však počít máš si teď,

když jejich častým a prázdným užíváním vystavěl jsi kolem sebe zeď?

 

Každá zeď rozebrat se dá,

cihla po cihle, kámen po kameni.

Na změnu nikdy pozdě není,

stačí jen upřímné chtění.

 

Zkus pravý, důstojný význam těchto slov odhalit

a jinými výrazy je v běžném hovoru nahradit.

Tam, kde je vůle, je i cesta.

Stačí když první krok uděláš

a na ústa si pozor dáš,

pak světlo skrze skuliny ve své zdi uhlídáš.

Nejprve paprsek, postupně mocný proud.

Kdo po tmě by toužil? Snad jen bloud.

 

Ne nadarmo k nám známé přísloví promlouvá,

mluviti stříbro, mlčeti zlato.

K obezřetnějšímu zacházení se slovy nás nabádá

a výsledek – ten jistě stojí za to.

 

Kéž z našich úst jen čistá, povznášející slova znějí

a našim bližním jen lásku a radost přinášejí.

 

M.B.