Síla modlitby

13.11.2011 22:07

Každá z nás již tolikráte prožila okamžik, kdy jsme při prohlížení  pošty  v obálce či mezi E-maily nalezly  prosbu o finanční pomoc pro lidi, kteří jsou v nouzi. Ať se jednalo o malé děti bez rodičů, nemocné či o ty, které trpí na zcela jiném konci planety… Při pohledu na jejich utrpení s nimi plně soucítíme a srdce se nám sevře bolestí… Což je i toto možné? Ptáme se, jak můžeme pomoci. Vždyť v porovnání s takovou nouzí jsme tolik bohatí a žijící v blahobytu. Pohlížíme na přiloženou složenku či konto a…

 Dnes není zcela jisté, zda k oněm potřebným naše finanční pomoc dorazí, zda se naše uspořené a nyní darované peníze nerozpustí  a nerozplynou v administraci či dárcích, které se přikládají k prosebným dopisům…

Ale my nejsme tak zcela bezmocní.  Můžeme poslat pomoc, která nepodléhá lidské vůli a není  omezena našimi finančními možnostmi, ani vzdáleností, která nás dělí od lidí potřebných pomoci.

Mocnou silou, která může „hory přenášet“, nalézat cesty z nouze, hojit rány, hladit jizvy a stírat slzy z tváře je MODLITBA. Přímluvná modlitba z vroucí duše, která letí na křídlech vřelé  lásky vzhůru ke Stvořiteli, může pomoci. Pokud srdce příjemce není zatvrzelé a tvrdě uzavřené, mohou k němu na naši prosbu přicházet hojné proudy pomocných neviditelných sil. A to není zdaleka málo. Neboť  tvůrčí mocné proudy sil snášejících se shůry od Stvořitele jsou tvořící, budující a udržující celý vesmír. I těžkopádná hmotnost a zdánlivě neřešitelné situace se mohou pohnout a změnit k lepšímu…

K nemocnému se mohou snášet proudy hojivých léčivých sil, k zoufalému proudy naděje, lásky a ty, díky nimž opět nalezne smysl života a důvěru v moudrý řád všech světů a v to, že i on může být platnou  a plnohodnotnou součástí tohoto nádherného Stvoření. Hladovějící budou nasyceni a žíznící napojeni. … Mocná síla modlitby pomáhá měnit stávající neutěšené poměry a pomůže pohnout vše k lepším a nadějnějším zítřkům.

Duše putující po pozemské pláni mají prožívat a tím se učit, státi se moudrými. Mnohdy nám teprve utrpení otevírá oči. Pokud jej někdo musí prožívat, modleme se, aby jeho duše vyšla očištěna a volná ode všech okovů dřívějších vin.

Všemi světy neustále pulsují proudy pomáhajících sil. Jsou to nesčetná vlákna, která se k nám snáší shůry a my je necháváme viset často  bez povšimnutí.  Každý člověk se může a má naučit tyto zářivé síly používat. Jsou tu pro to, aby s jejich pomocí zušlechťoval celé Stvoření, aby pomáhal hojit rány, napomáhat rozkvětu, vše zkrášlovat, prozařovat a rozhojňovat lásku, harmonii a mír.

Každá žena má v něze svého citu schopnost plně využívat, řídit a vést zářivé světlé proudy. Skrze nás může takto Světlo proudit na místa, kde jej lidé tolik potřebují. Nejsme to my samy, jež  léčí a posílají sílu, my smíme být pouze prostřednicemi, které onu sílu, která odevždy proudila, proudí a bude proudit, ať jsme tu či ne, konečně využíváme  a posíláme na potřebná místa.

Nalézejme spojení  se zářivými světlými světy v každodenní ranní modlitbě  a snažme se být svým nitrem stále naladěny na tyto krásné proudy. Pak ucítíme, jak skrze nás ona světlá síla prochází a my jí lehce svými myšlenkami, které tvoří průplavy pro tuto sílu, můžeme posílat dál, ke všem toužícím, žíznícím a trpícím… Naším čistým naladěním vzhůru a touhou ku pomoci  můžeme takto pomáhat ke zlepšení  poměrů, k zmírnění utrpení a k nalezení cesty mnohých, utrpením či touhou otevřených duší.

Pak jsme sestrami Lásky, světlými bytostmi, které v pokoře slouží Stvořiteli, neboť On nám ve své veliké lásce posílá hojné požehnání  a Světlo, a my, nepatrní  lidé smíme a již dávno máme stát v přebohatých proudech Jeho Lásky vědomě, hrdě a vznešeně jako královny, které moudře využívají majetku a moci, která jim byla s důvěrou svěřena k požehnání  druhých lidí…

A pokud ve svém nitru cítíme, že máme pomoci  trpícím a býti tak možná tím, kdo je posledním článkem splnivší se modlitby, přiložme se srdcem otevřeným a laskavě ruku k dílu a ku pomoci. Nebuďme nikdy slepí a hluší k utrpení bližních a pomáhejme, kde je třeba i činem. Pokud budeme skutečně chtít, nalezneme cesty a potkáme přesně ty lidi, kteří naši pomoc potřebují … Dávejme hojně, vždyť pokud otevřeme svou duši  světlým proudům shůry, jsme tolik bohaté  a naplněné  a tak mnoho duší naši pomoc potřebuje, samy si neví rady, potřebují pozvednout hlavu, otevřít oči a pomoci ukázat správnou cestu. Pamatujme, že bída duše je horší než bída hmotná. Rozhlédněme se kolem sebe, což neznáme nikoho, kdo by nepotřeboval pomoci? Nezačínejme až zítra, začněme hned.

 

Nechť pomáhající a léčivé proudy sil jsou stále s Vámi, milé ženy. Do čistých duší může přitékat zářivá síla a hojně proudit dále. Buďme vždy posly  Lásky a Čistoty, kamkoli vkročí naše noha a kam pohlédne náš zrak.

 

 

M.M.