Setkání s bytostmi přírody

17.09.2012 13:28

 

 

Milí přátelé,
čas prázdnin končí, je čas požehnaného září. Ano v tento čas vše
doslova ZÁŘÍ a člověk, který se tomuto jasu umí otevřít, vnímá velkou sílu
a naději. Nedovolí pochybnostem, strachu, hněvu a ......, aby mu bránily
na jeho cestě za poznáním a naplňováním opravdového smyslu života.
A tak člověku vstupuje do života Láska a moudrost, ctnosti, které dělají
člověka užitečným, přínosným a celému stvoření milým.

A v tento čas, milí přátelé, bych Vás chtěla pozvat k cyklu setkání s
Bytostmi přírody, jimž osobně velmi vděčím za tak mnohé a které vnímám
jako své nejlepší učitele a zároveň nejvěrnější služebníky zákonů vesmíru.
Je toho tolik, co bychom o nich měli již dávno vědět a žel na ně stále
zapomínáme. Na ně, jež pro nás na planetě Zemi všechno připravili
a kteří chaos a násilí v rámci možností stále uvádí v harmonii. Nyní je
však nejvyšší čas se změnit a poznat zákonitosti, ve kterých tká celý
vesmír.
Láska, respekt, ochrana, poznání, tvořivost a ušlechtilost ... pojďme se
společně sejít v kruhu ke zpěvu, tanci, malbě, muzicírování,
sbližování se s dévy stromů, k výrobě květových esencí, vyslechnout
moudrost elfů o vzniku a zákonech stvoření .........

Propojme své vnitřní laskavé síly nejen k poznání sebe sama, ale i k
pomoci bytostem přírody a zušlechtění všeho okolo.


Za sebe a bytosti přírody za pomoc děkuje a na setkání se těší Zdeňka
"Květuška" Hrubá

 

 

 

 Setkání s bytostmi přírody

22. září, 20. října, 17. listopadu a 15. prosince 2012

Témata a místa jednotlivých setkání budou aktuálně upřesněny (předpokládaná délka jednotlivých setkání je cca 9 hodin).

-----------------------------------

Cyklus 4 prožitkových setkání v přírodě v jehož rámci

 se dozvíte:

- kdo jsou přírodní bytosti a komu slouží

- proč je právě v této době důležité učit se s nimi navázat spojení

- jak pozvat přírodní bytosti do našich domovů a jak s nimi obecně komunikovat

- jak působí jednotlivé druhy přírodních bytostí

- jak od sebe rozeznat bytosti přírodního původu a myšlenkové útvary a fantomy …a k čemu je to dobré

- jak přírodní bytosti utvářely jednotlivé krajiny a ve kterých zemích s nimi ještě stále lidé spojení udržují

 si vyslechnete:

-příběhy ze světa přírodních bytostí a kulturně-dějinné souvislosti, při kterých působení bytostných sehrálo velkou úlohu

- hru na flétnu, zvonkohru, shanti a koncovku

 si názorně vyzkoušíte:

- jak působí síla lidských myšlenek

- jak můžeme bytostným pomáhat, jak léčit nemocné stromy, zvířata, květiny

- jak můžeme požádat bytostné o proléčení či pomoc při hledání bylin pro nás a naše blízké

- co nám napovídají bytostní barvou a tvarem květů, jak vyrobit z květů esenci na podporu vnitřní proměny

- jak harmonizovat nemocná místa pomocí zpěvu či hraní tónů, tance, malby, modlitby, léčivých kamínků

….. to a mnohé a mnohé další …………

 

Přihlašovat se můžete prostřednictvím mailu zdenka.kvetuska@gmail.com

K nahlédnutí jsou i právě se rodivší stránky: www.kvetuska.netstranky.cz.

Jednorázové vstupné činí 950,-

zvýhodněná cena za souhrnnou platbu 4. setkání činí 3.200,-

a pro rychlé – při platbě do 10. září 2012 činí cena za cyklus jen 3.000,-.

V ceně kursu je lektorné, tištěný materiál, léčivé kamínky a různé dárečky od bytostných přátel,

zapůjčení pomůcek. Počet lidí ve skupině je omezen, v případě většího množství zájemců bude vzhledem

k pronikání do tématu dána přednost zájemcům o celý cyklus.

„Setkání jsou určena všem dospělým lidem bez ohledu na vyznání a všem, kdo jsou schopni bez přesudků otevřít své srdce novým zkušenostem“.