Rytíř

28.08.2016 23:12

 

 

Stojí rytíř v plné zbroji,

temno před ním neobstojí.

Vše prostupuje jeho záře

a klid čiší z moudré tváře.

Všemi směry zní jasný hlas,

otevřete nitra - on volá vás.

Jeho hlas jest záchranný vor,

pro Zemi, na níž šíří se mor.

Mějte na stráži srdce, mysl i zrak,

nechť vám obzor nezatemní mrak.

Mrak, jenž přináší zlost a obavy,

které vstupují lidem do hlavy.

Neslyší, nevidí, necítí, jen v mlze bloudí,

na sebe nehledí, však druhé soudí.

Střežte se, jinak v temnu budete stát

a sílu Světla přestanete znát.

Otevřete srdce, nechť se čistou touhou rozezní,

pak zaslechnete hlas, jenž přináší znamení.

Slyšte, jen slyšte ten hlas,

ze Světla rytíř volá vás.

 

 

 

Dana Maršálová

Ilustrace: A.Mišovie