Radujte se ze své tvořivosti

15.01.2018 11:58

 

 

Jste dítětem Stvořitele a zdědili jste Bohem inspirované  tvůrčí schopnosti. Máte talenty, o kterých možná ještě nevíte. Vaše duše se touží vyjadřovat prostřednictvím barev, pohybu, zpěvu a slov. Vaše vnitřní já ze sebe touží vydávat proud tvůrčí energie.

Dnes se projevujte takovým způsobem, jakým máte chuť. Jak samotný tvůrčí akt, tak jeho výsledek  vám mají přinést potěšení. Proto se nezabývejte názory druhých  nebo „prodejností“ toho, co jste vytvořili.

Na tvůrčím procesu je mnohem podstatnější, že se váš umělecký duch může vyjádřit. Navíc napojení se na energii barev a zvuků během tvorby má velikou terapeutickou hodnotu, protože tak uvolňujete  čistou  poezii ze svého nitra.

 

Myšlenka pro tento den

Vyjadřuji se tvůrčím způsobem, jsem  vysoce imaginativní bytostí.

Mám umělecké sklony  a vynáším své skryté talenty na povrch.

 

 

Doreen Virtue: Rady andělů na každý den