Propasti mezi dobrem a zlem

23.06.2014 19:07

 

Největší propasti jsou v životě připraveny pro ty, kteří chtěli v souboji mezi dobrem a zlem zůstat nestranní ...

Mnozí z nás si snad tiše pomyslí, že tyto známá slova nejsou pravdivá, protože dobro nepotřebuje zápasit, aby zvítězilo. Vždyť o vítězi mezi dobrem a zlem je předem rozhodnuto.

Na první pohled se podobné úvahy zdají oprávněné. Je však třeba dodat, že dobro nebojuje, a ani nepotřebuje bojovat za sebe jako jediného a pravého vítěze. Tvořivě STAVĚJÍCE, bojuje především za ty, co se k němu ještě nepřiklonili, přestože mají na to předpoklad, a mohou být ještě zachráněni od zničujících vlivů. Pro ně svádí Světlo a jeho služebníci boj, o kterém kvůli svému zaměření na hmotu vědomě ani jen netušíme ...

Boj Světla nemá nic společného s pozemským obrazem boje, plného krutosti a lstivostí. Je bojem, v němž každý využívá jen čisté duchovní a duševní schopnosti. Ty podobně jako šípy a kopí zasahují a odhalují svou věčností, pravdivostí a přímostí vše nečisté, co by se rádo ukrylo ve tmě. Jedině čisté kvality ducha, spravedlivě a přísně zohledňující morální povinnosti a práva jiných, lze považovat za účinné prostředky proti ničivému působení temna.

Nezjednodušujme však obsah úvodní myšlenky o zničující neutralitě. Kdo chce zůstat v boji dobra proti zlu neutrálním, nemůže získat spojení se Světlem. Toto spojení ho jako jediné dokáže posílit, ochránit a varovat před nebezpečím, které mu hrozí.

Reálným nebezpečím pro společnost a lidi na celém světě nejsou tedy různé konspirační teorie, politické či rasové sdružení, působící tajně nebo veřejně, ať by byly jakkoliv početné a materiální silné.

Největším nebezpečím je myšlenková neutralita, pasivita a "beznázorovosť" jednotlivců, ať už patří kamkoliv. Jedině absence úsilí stát se sebeuvědomělou osobností vystavuje člověka vlivem škodlivých lidských snah.

Člověk, který se vřadí pod všeobsáhlé působení Světla, získá moudrost, posílení a radost, což ho učiní svobodným, povzneseným nad všechny problémy i myšlenky obav, nejistoty a beznaděje. Hodnoty, které nabývá a uchovává si v sobě, mu pak nemůže vzít nikdo, a proto se nikdy nenechá ovládat jinými.

Nepatříme snad k těmto pasivním jednotlivcům nejednou i my? Najděme odpověď na tuto otázku, pak se nám ukáží nové výhledy na cestu vpřed ...
 

                                                                                       

www.pre-slovensko.sk