Profesor a študent

01.12.2011 13:13

Profesor na univerzite položil svojim študentom otázku:

Je všetko čo existuje stvorené Bohom? Jeden zo študentov nesmelo odpovedal: - Áno je to stvorené Bohom.

Stvoril Boh všetko? - spýtal sa profesor. ... ...

- Áno, pane! - odpovedal študent.

Profesor sa teda spýtal:

- Ak Boh stvoril všetko, to znamená že Boh stvoril aj zlo, ktoré existuje. A vďaka tomuto princípu, naša činnosť určuje nás samotných, Boh je zlo. Akonáhle to počul študent tak stíchol. Profesor bol sám so sebou spokojný.

Zrazu zdvihol ruku iný študent: - Pán profesor môžem Vám položiť otázku? - Samozrejme, - povedal profesor. Študent sa postavil a spýtal:

Existuje chlad? - Čo je to za otázku, samozrejme že áno, tebe nikdy nebolo chladno? Študenti sa zasmiali otázke spolužiaka, ale ten pokračoval:

V skutočnosti pane chlad neexistuje, v súlade so zákonmi fyziky je v skutočnosti chlad iba neprítomnosť tepla. Človeka a predmety môžeme popísať a určiť ich

energiu na základe prítomnosti, alebo vytvorenia tepla, ale nikdy nie na základe prítomnosti či vytvorenia chladu. Chlad nemá svoju jednotku v ktorej ho môžeme,

merať. Slovo chlad sme si vytvorili my ľudia, aby sme popísali to čo cítime v neprítomnosti tepla.

Študent pokračoval: - Pán profesor, existuje tma? - Samozrejme že existuje - odpovedal profesor.

- Znovu nemáte pravdu, tma takisto neexistuje. V skutočnosti je tma vďaka neprítomnosti svetla. Môžeme skúmať svetlo, ale nie tmu. Svetlo sa dá rozložiť,

skúmať lúč za lúčom, ale tma sa zmerať nedá. Tma nemá svoju jednotku v ktorej ju môžeme merať. Tma je iba pojem, ktorý si vytvorili ľudia, aby pomenovali

neprítomnosť svetla.

Následne po tom sa mladík spýtal: - Pane existuje zlo? Tentokrát profesor neiste odpovedal:

- Samozrejme, vidíme to každý deň, brutalita vo vzťahoch, medzi ľuďmi, trestné činy, násilie, všetko toto nie je nič iné ako prejav zla.

Na to študent odpovedal: - Zlo neexistuje, pane. Zlo je iba neprítomnosť dobra, teda Boha. Zlo je výsledok neprítomnosti božskej lásky v srdci človeka.

Zlo prichádza vtedy ako keď prichádza tma, alebo chlad - teda v neprítomnosti svetla a tepla a lásky. Profesor si sadol.