Proč je dobré sledovat složení kosmetiky

23.07.2015 10:11

 

Protože určitě nechceme sobě ani svým blízkým poškozovat zdraví či znečišťovat životní prostředí nevhodnými chemikáliemi. Vždyť v dnešní době není bez rizika ani nákup běžné zubní pasty. Zkuste se třeba v samoobsluze podívat do složení různých zubních past ze zdánlivě tak bohaté nabídky. Pokud nepůjde o certifikovanou přírodní kosmetiku nebo o bioprodukt, naleznete na obalech většiny zubních past dlouhé soupisy chemických názvů.

Pravděpodobně budou obsahovat buď metyl-, etyl-, butyl- či propylparaben, případně několik z nich najednou. Připomíná vám to něco? Jde o v potravinářství užívané rizikové konzervanty, jejíchž nepříznivý dopad je obecně známý. Kromě toho zubní pasty běžně obsahují umělá sladidla, barviva a další rizikové sloučeniny.  Těmto látkám bychom se měli vyhýbat nejen v potravinách, ale našemu zdraví zjevně neprospějí ani v zubní pastě, sprchovacím gelu či dalších přípravcích, jež aplikujeme na kůži či sliznice.

Je známo, že chemické látky se do těla dostávají nejen při vnitřním užívání, ale k určitému vstřebávání dochází také u přípravků, jež aplikujeme zevně. Vstřebaná množství budou sice nižší než při přímé konzumaci, avšak vzhledem k četnosti užívání různorodých kosmetických přípravků bychom ani to neměli podceňovat; mnohé ingredience totiž mohou vykazovat nežádoucí účinky nebo dokonce i poškozovat zdraví, o čemž se lze dovědět z více zdrojů.

Mnohé z kosmetických přísad mohou procházet skrz pokožku, což může vést i k následným vzájemným interakcím s buňkami, tkáněmi či jejich součástmi. Proto nepřekvapí, že aplikace nevhodné kosmetiky může u citlivějších jedinců způsobit různé nepříjemnosti, což nemálo z lidí už zakusilo na „vlastní kůži“. Nemusí přitom jít jen o vyrážky či ekzémy, ale některé nevhodné kosmetické přípravky mohou vyvolat i vážné zdravotní problémy.

Proto bychom neměli bez rozmyslu kupovat cokoli, co je levné a doporučuje to reklama. Ani bychom neměli naivně očekávat, že pokud byl daný produkt povolen, musí být v naprostém pořádku. Samozřejmě, že před uvedením kosmetického přípravku na trh musí být provedeny mikrobiologické rozbory, testy dermální snášenlivosti a posouzen toxikologický profil jednotlivých složek kosmetického přípravku. Avšak tím rozhodně není zaručeno, že schválený produkt nebude vykazovat žádné vedlejší nepříznivé účinky.

Neměli bychom se naivně spoléhat na to, že u všech používaných látek byly předem provedeny spolehlivé testy. Je tomu téměř naopak: Uvádí se, že 97 procent moderních chemikálií nebylo buď vůbec prozkoumáno, nebo byly jejich možné dopady stanoveny jen nedostatečně. Takže se vůbec neví, co naprostá většina chemikálií způsobí. „Velký pokus“ a veřejné testování desetitisíců rozličných umělých sloučenin byl proveden na běžné lidské populaci. Kupující ovšem jen zřídka tuší, jak vysoká zdravotní rizika mnohé látky vykazují.

Rozhodnutí, co koupíme, je na nás samých. Avšak jeho důsledky musíme přijmout, ať už chceme, či nechceme. Jestliže se třeba někdo namaže nevhodným krémem a pak se osype, musí na sobě prožít i nepříjemné doprovodné jevy. Pak je pozdě spílat, kolik že nakoupený produkt stál a proč obsahuje tolik chemických ingrediencí.

Sledování složení nám též napomůže odhalit neopodstatněnánepravdivá tvrzení, s nimiž se můžeme u kosmetiky setkat poměrně často. Nespoléhejte se jen na tvrzení výrobců či prodejců, pokud třeba uvádějí, že jde o „přírodní kosmetiku“, „anti alergenní přípravek“ atd. Často je to jen jejich firemní mínění, nebo zjevná propagace. Nepostačí se též řídit dle obrázků či názvu výrobku – skutečnost zjistíme teprve z informací uvedených ve složení.

Moudrý člověk by měl k své očistě, ochraně i udržování organismu užívat jen přírodní, celkově prospěšné prostředky. Tyto nevykazují žádné nepříznivé dopady na lidské zdraví; kromě toho neškodí přírodě a bytostem v ní žijících. Uváženým a správným výběrem kosmetických a čisticích prostředků tedy můžeme chránit i naše životní prostředí.

                                                                                         Vít Syrový

 

V následujícím článku se zaměříme na to, Jak se vyznat ve složení kosmetiky.

 

Více informací lze nalézt v knize Tajemství kosmetiky, viz www.vitsyrovy.cz/knihy/