Probuzení

30.05.2018 21:45

 
 
Jsem tvá Láska,
která žije hluboko v tvém srdci a čeká na spojení.
Jsem tvé Štěstí,
které čeká na tebe,
až Jej uchopíš plnou silou své touhy a dotkneš se Ho.
Jsem tvůj Život,
který tě stále volá a z tvého spánku vybízí tě k probuzení,
Jsem tvé ranní Slunce,
které Svým dotekem probouzí tě z temné noci zapomnění,
abys následoval MNE - MISTRA,
který v tobě přebývám a který čekám na tebe,
až přijdeš k Mému prostřenému stolu v SRDCI svém
a posilníš se do nového dne Mou dobrou snídaní.
 
Kdybys věděl, jak moc si přeji,
abys žil plným Životem Ducha - Životem Mne
      - Životem Lásky, Životem Radosti, kterým v tobě JÁ JSEM.
Kdybys věděl, jak moc toužím po našem sjednocení,
kdy JÁ - toužebně čekající a Milující -
tě z hloubky tvého SRDCE volám,
abys ke Mně přišel a spojil se se MNOU.
Ach, dítě Mé, smutno je Mi, když vidím, že nemyslíš na Mne
a že se tvá mysl nezabývá Bohem.
 
Promlouvej vnitru svém a představuj si v SRDCI MNE,
neboť JÁ tam JSEM a čekám na oživení:
 
JSEM niterná nádherná Bytost,
JSEM část BOHA - JÁ - andělská JISKRA -
Láska - Moudrost - Síla.
JSEM Láska v neopakovatelné podobě.
JSEM Ten, který žije pravým Životem Božím.
JSEM Život - jedinečný Bůh v tobě.
JSEM Živý Duch nekonečné Lásky.
JSEM Bytost pravého Života, JSEM Milující část Boha,
JSEM Sebe-vědomá JISKRA - JÁ, který Miluji.
 
JÁ - Božské Jáství - DOBRO - Láska.
 
Na všechny otázky ti sděluji toto:
 
Hledej nejdříve Království nebeské a vše ostatní ti bude přidáno.
Hledej jen MNE a JÁ ti dám VŠE.
 

 

Hana Kupková - Otevři se Lásce

Ilustrace: Eva Lipinová