Příjemná překvapení v kuchyni

22.08.2016 10:24

 

Když člověk začne prožívat své bytí „tady a teď“, v každý okamžik se mu tím otevírá živoucí pokladnice darů Stvoření, ze kterých smí tím čerpat a přijímat vědomě. Svým bdělým cítěním tak lidský duch vnímá hlouběji, než s pouhým použitím rozumu a pozemských tělesných smyslů… Předchozí cesta životem jeví se náhle jen jako smutné, neživé bloudění v zákoutích myšlenkových světů smyšlených fantazií, které nemohlo vést přímou cestou ke skutečnému štěstí. Avšak bytí „tady a teď“ nás spojuje s naší skutečnou vnitřní osobností - s možností bdělého citového prožívání duchem. Úsilí o setrvávání v této rovině vědomí nám přináší nezastupitelnou oporu pro naši cestu, protože jsme naladěni k naslouchání věčně pulsujícímu tepu Stvoření, a tím k nám mohou pronikat mnohá prospěšná a inspirující vlákna a vlákénka světlých pomocí. Samozřejmé je to tak vždy, když naše nitro usiluje o dobro, když naše bytí osvěcuje láska… Děje se tak potom od největších po nejmenší věci, a tak ani hospodyňka v kuchyni není nikterak ochuzena o možnost plně prožívat krásu Stvoření a být cele šťastná i v plném zapojení do vykonávání hrubohmotných činností. Naopak… A jak takové vnímavé naladění může vypadat v praxi? Třeba nějak takto…

Paní Marta se rozhodla, že letos připraví sirup z čerstvě natrhaného květu lípy. Příjemná vůně bylinky se linula po kuchyni a Martička pilně připravovala vše potřebné. Nejprve jemně vybrala všechny broučky i zelené lístky, které do sirupu nepatří a samotné květy naložila do vody. Takto nechala v chladnu celý jeden den a půl. Potom opatrně přecedila vodu s květy přes čisté plátýnko do hrnce pro samotnou přípravu sirupu. Nádoba byla plná téměř po okraj a bylo potřeba přisypat ještě potřebné množství cukru. Hrozilo však, že přidáváním cukru hrnec přeteče, a tak milá Marta odebrala do menší nádoby část tekutiny, aby mohla i zbývající cukr přisypat. Dílo se povedlo a sirup jistě dobře poslouží v čase podzimních a zimních plýskanic pro zahřátí a podporu organismu před nastuzením.

 


Nakonec bylo potřeba zpracovat ještě část odebraného nálevu. Marta chvíli přemýšlela, naslouchala… a najednou byla inspirace zde! Shodou okolností měla při ruce čerstvě nasbírané snítky levandule. A tu jakoby ji pomocníčkové kolem poradili, aby levanduli přidala ke zbylé lipové vodičce a chvíli ještě spolu povařila. Hodiny nijak nesledovala a nechala se vést svou intuicí. Po chvíli cítila, že již je hotovo. Odebrala z ohně a nechala zchladnout a uložila do chladu. Na druhý den, když se chystala ke známým na návštěvu, opět se ozvaly hlasy pomocníčků a poradily, aby lipovo-levandulový nápoj vzala s sebou. Z lednice byl báječně vychlazený, což v teplém letním dni, jistě osvěží. Na návštěvě pak chutnal právě tomu, komu zřejmě mohl i prospět nejvíce. Svojí vůní a chutí zaujal člověka, který účinky bylinek v té chvíli nejvíce potřeboval. Úžas paní Marty nad moudrostí pomocného vedení při jejím konání byl veliký a radostně vyslala vzhůru tiché vroucí poděkování. Mnohokrát již žádala o pomoc tomuto člověku v jeho starostech a duševním rozpoložení, a tato záležitost s levandulí mohla být možná jednou drobounkou krůpějí pomoci v odpověď na její prosbu.

 

Takové zázraky citlivé pomoci druhým jsou pro nás přichystány každým dnem, každou hodinou, pokud se jim niterně otevřeme. Když bděle prožíváme přítomnost, jsme osvobozeni od tlaku zbytečných myšlenek. Nadbytek rozumu chce vše jen uměle vést a řídit, často však na úkor skutečné pomoci bližním, i když zdánlivě a nebo v nevědomosti s dobrým úmyslem. Avšak výstavba pro Světlo se vytváří jinak. Právě rozvinutím schopnosti cítění a vyciťování, kterému je teprve potom rozum ochotným nástrojem.

Bdělé prožívání přítomnosti pak dalším zráním a nepřestávajícím úsilím o zušlechťování posilujeme, tím samy kráčíme vzhůru a zároveň pomáháme druhým, neboť ve Stvoření je vše nastaveno tak, aby tvořilo jeden veliký, krásný, harmonický a vzájemně se posilující a podporující celek. Když se nám podaří správně se postavit do tohoto mocného tkaní, světlé pomoci nás pak nikdy neopustí.

My ženy jsme obdařeny schopností jemného vyciťování čistých záchvěvů ve Stvoření mnohem plněji než muži, a každá jsme uschopněna neustále ji ještě více zesilovat a rozvíjet. Kéž se nám to všem hezky a trvale dobře daří.

 

M.J.