Přednáška Mudr. Rusnáka

06.12.2011 23:26

 

Dovoľte aby som sa predstavil...

Volám sa Ivan Rusnák a mám 65 rokov. Pracoval som od začiatku svojho pôsobenia v roku 1968 ako lekár internista na internom oddelení v Liptovskom Mikuláši v pôsobení od najmladšieho lekára až po úlohu primára oddelenia. Snažil som sa celý svoj medicínsky život nazbierať čo najviac poznania aby so mohol čo najviac a najúčinnejšie pomáhať chorým ľuďom .

Usilovne hľadajúc, som dospel k názoru, že našej vysoko odbornej medicíne, do ktorej preniká stále viac moderná a účinná technika chybuje poznanie o človeku ako o bytosti žijúcej neustále intenzívne vo sfére duše, do ktorej je nahliadnuť technikou prakticky nemožné, alebo len veľmi ťažko a výnimočne.a zároveň veľmi málo.

Som zo skúseností celého svojho medicínskeho života presvedčený, že práve to neviditeľné vnútorné prežívanie rozhodujre o našich chorobách. Psychológia sa venuje tejto oblasti,ale považuje psychiku za produkt pôsobenia mozgu a nie za prejav pôsobenia a prežívania mňa ako duchovnej bytosti, ktorá raz odchádzajúc pri smrti z tohto sveta bude žiť ďalej.

Chcel by som sa s tými, ktorí budú mať o to záujem podeliť s novým poznaním v oblasti medicíny skutočných príčin nemocí a využiť toto poznanie, pomocou ktorého vnímavý pacient sa môže dostať na cestu od liečenia k uzdravovaniu svojho tela i duše. Poväčšine tento proces súvisí aj so zmenou životných postojov, ak pochopiteľne človek chce.

Kliknite na odkaz a zobrazí sa Vám pozvánka:

rusnak.pdf (228 kB)

 

 

Pozývame Vás na prednášku MUDr. I. Rusnáka 

  Dňa 11. 11. 2011 o 18,3

  Bratislava

 Kultúrny dom Ružinov – malá divadelná sála         

Vstupné dobrovoľné

 

                  Rodina a zdravie

     z pohľadu duševného prežívania

           Čo je základom zdravej, harmonickej rodiny ?

Aké choroby môžu postihnúť rodinu, kde nevládne harmónia ?  

     Aké zákonitosti platia pri príchode dieťatka na Zem ?

    Aký postoj zaujať k umelému prerušeniu tehotenstva ?

                     Aká je úloha rodičov pri výchove detí ?