Pravý život v jednoduchosti a prostotě

01.04.2019 01:10

 

Nic není náhoda. Existuje dokonalý vzor a plán celého života a ty jsi součástí tohoto celku, a tedy i součástí tohoto dokonalého vzoru a plánu. 

Když vidíš, že se v tvém životě dějí podivné věci, divíš se, proč se ti přihodily, najdi si čas, abys viděl, jak vše do sebe zapadá, a najdeš pro všechno příčinu. 

Příčiny mohou být někdy zcela neočekávané, ale přesto buď ochoten je přijmout a poučit se jimi a nebojuj proti nim. 

Život by neměl být namáhavý. 

Květina se nenamáhá, aby se rozvila ve slunečních paprscích, tak proč ty bys měl zápasit o to, aby ses rozvinul v paprscích Mé bezmezné lásky? 

Jestliže tak činíš, je to tvoje věc  není to část Mého dokonalého vzoru a plánu pro tebe. 

Mým znamením je jednoduchost, proto veď prostý život. 

Buď ve stálém spojení se Mnou a pozoruj, jak se v Mé lásce rozvíjíš.

 

Eileen Caddyová - OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ DO NITRA