Pravý muž

19.01.2012 14:34

 

 

Pravý muž

 

Pravý muž rytířem jest,

rytířem nové doby,

jehož odvaha, oddanost a věrnost zdobí.

Pro něj není prázdným pojmem slovo čest,

on neví, co je podvod, klam či lest,

a v jeho srdci láska se spravedlností se snoubí.

 

Rozum je mu cenným nástrojem dozajista,

leč s důvěrou vést se čistým citem nechá.

Tam, kde ubližováno je slabším, zrada se chystá,

či jiná křivda má se dít,

hned ku pomoci rychle spěchá,

před sebou zlatý štít.

 

V záři Světla oslnivě blyští se jeho zbroj,

statečně meč svůj tasí,

za Pravdu svádí spravedlivý boj,

boj za lepší budoucnost, za lepší časy.

Prokáže-li statečnost a vůli neochvějnou,

po právu zvítězí a zlé síly zhynou.

 

V zářivých očích pravého muže veselá a čistá mysl se odráží,

jež nenese žádného těžkého závaží.

S bližními jedná vždy laskavě, avšak s přísností,

jež pravé Lásky neoddělitelnou je součástí.

Ušlechtilost a vznešenost z jeho osoby na dálku vyzařují

a ostatním pravé lidské hodnoty a správný směr ukazují.

K ženě ohleduplně a s úctou chová se,

nízkými vášněmi nikdy unést nedá se.

Ženu svou jako něžný kvítek chrání a opatruje

a ona mu zas s láskou dává vše, co pro své působení potřebuje:

jemnocitem svým zprostředkovává mu vysokých světlých úrovní krásu,

plnou nádherných sytých barev a životadárného jasu.

 

Kéž každý muž ve svém nitru rytíře objeví

a naplno jeho šlechetné srdce se projeví,

pak nalezne smysl života a pravou svou úlohu na Zemi.

 

 

 

M.B