MARIA MONTESSORI

13.04.2013 07:19

 

Milé čtenářky , zveme Vás ke shlédnutí krásného a poutavého příběhu ženy, která se proslavila po celém světě novým přístupem k výchově  a vzdělávání dětí.

 

Film ke stažení zde: https://uloz.to/xsjGcN2G/maria-montessori-zivotopisny-film-o-zakladatelce-moderni-pedagogiky-youtube-mp4

 


Maria Montessori se narodila 1870 v Itálii. Její matka jí vštípila víru, že žena může jít svou vlastní cestou. Otec byl společensky konzervativnější a působil jako ministr v italské vládě.

Tehdejší vzdělávací systém v Itálii přisuzoval dívkám roli, ve které se měly učit domácím pracím, aby se z nich později staly dobré manželky a matky. Jenže Maria měla silnou vůli, zajímala se o matematiku a další vědy a o své budoucnosti měla odlišné představy.

Maria Montessori se stala  lékařkou. Ihned po studiu se začala zabývat problémy výchovy a vzdělávání dětí. Dospěla k překvapivému zjištění – dítě se naučí chodit, mluvit, manipulovat s předměty skrze svou vlastní tvořivost – nikoli proto, že ho to dospělí učí.

 

„Lidská osobnost, ne výchovná metoda, musí být brána v úvahu“

 

Na základě toho vypracovala autorka svoji metodu, která pomocí speciálních učebních pomůcek a vytvořením vhodného prostředí podporuje přirozený zájem dítěte, pomáhá mu upevňovatovat si správné pracovní návyky i vytvářet svůj vlastní úsudek.
Maria Montessori zastává názor, že kromě studia je základním předpokladem pro vykonávání učitelského povolání vlastní příprava a sebepoznání. Učitel se zaměřuje na vlastní záporné povahové rysy namísto pozorování záporných vlastností dětí.
Vzdělávací systém Montessori vychází z potřeb malého dítěte, učí ho rozvíjet jeho přirozené schopnosti a smyslové vnímání.

 

Pomoz mi, abych to dokázal sám

 

Pedagogika Marie Montessori umožňuje dítěti vzdělávat se a využívat svůj potenciál radostně a beze stresu. Učí vážit si sebe i druhých, pečovat o své okolí. Učí svobodnému chování v rámci jasných pravidel. 

Děti volí tu činnost, která je zrovna zajímá. Čím více zodpovědnosti jsou schopné přijmout, tím více získávají svobody. Učitel je pomocníkem, provází dítě na cestě k samostatnosti, pozoruje jeho práci a podněcuje jeho zájem. Děti se učí zklidnit své tělo i myšlení. Následně využívají svého zklidněného stavu pro soustředěnou práci. Velkou roli hraje také řád - citlivost na vnímání uspořádanosti prostředí se projevuje nejsilněji v prvních letech života. 

 

"Strávila jsem život prozkoumáváním pravdy. Dětství mi připadá jako nevyčerpatelný zdroj naděje. Dětství mi ukázalo, že lidská přirozenost je jen jedna."