Požehnání

22.09.2015 22:47

 

 

Žehnám Ti , Země má,

posílám Světlo jasné,

žehnám Ti, Země má,

nechť vše je zase krásné.

Zdravé a silné pro život,

pro život zpívám píseň ...

Pro klid a mír vyháním tíseň ...

Žehnám Ti, země má,

se všemi svými skvosty,

jsi tolik nádherná

a zasloužíš si mnohem více.

Zapalte prosím barevné svíce,

myslete na mír,

na lásku, prosím,

na klid a rozkvétání,

žehnám Ti, Země má,

s vděčností velikou

děkuji Tobě,

že jsi tak statečná

v každičké době.

Hladím tě, objímám,

miluji Tě.

Ty modrá planeto,

živote krásný,

žehnám Ti ...

 

Eva Lipinová

https://duhovaposelstvi.blog.cz/