Poselství Stvořitele

24.02.2019 21:30

 

 

Jakmile se jednou setkáte se Stvořitelem ve své duši, budete si pamatovat jeho poselství, neboť je to poselství vašeho srdce.

 

Je to poselství, které přinášíte světu, kdykoli jste svým skutečným já.

 

Je to poselství, které vám teď dávám, abyste si je znovu uvědomili a abyste je předávali všem lidem, které milujete.

 

Buďte jeden k druhému dobří a laskaví.

 

Buďte dobří a laskaví také k sobě.

 

Uvědomte si, že se to vzájemně nevylučuje.

 

Buďte jeden k druhému štědří.

 

Buďte štědří také k sobě.

 

Uvědomte si, že pouze když jste štědří k sobě, můžete být štědří k druhým. Neboť nikomu nemůžete dát něco, co samí nemáte.

 

Buďte jeden druhému věrní.

 

Buďte věrní také sobě.

 

Jste-li věrní sami sobě, nemůžete být nevěrní druhým.

 

Uvědomte si, že zradit sám sebe jen proto, abyste nezradili druhé, je stále ještě zrada. A je to největší zrada.

 

Pamatujte si, že láska je svoboda. Lásku nelze definovat jinak. Lásku nelze pochopit jinak. Lásku nelze vyjádřit jinak.

 

Vaše hledání definice lásky skončilo. Není však jisté, zda dokážete dávat lásku druhým a sobě tak, jako vám ji dávám Já.

 

Všechna rozhodnutí, která vyjadřují lásku, vyja­dřují Boha. Neboť Bůh je svoboda a svoboda je láska.

 

Uvědomte si, že žijete ve světě představ, že nic kolem vás není reálné a že svých představ můžete použít k tomu, abyste si uvědomili Nejvyšší realitu. Proto jste přišli na tento svět.

 

Žijete ve snu, který si sami vytváříte. Nechť je to váš životní sen, neboť tím opravdu je.

 

Proto si představujte svět, ve kterém nikdo neod­mítá Boha a Bohyni ve vaší duši a ve kterém nikdy neodmítnete Boha a Bohyni v duši druhých lidí.

 

Představujte si svět, ve kterém milujete v každém okamžiku, ve kterém je láska odpovědí na každou otázku a reakcí na každou situaci.

 

Představujte si svět, ve kterém je nejvyšší hodno­tou Život a všechno, co jej podporuje.

 

Představujte si svět, ve kterém je svoboda tím nejkrásnějším projevem Života, ve kterém nikdo neomezuje ty, které miluje, a ve kterém je všem lidem dovoleno vyjádřit krásu své existence.

 

Představujte si svět, ve kterém mají všichni lidé stejně možnosti, ve kterém je každému zaručen důstojný život, takže všichni mohou prožívat krásu Života.

 

Představujte si svět, ve kterém nikdo nikoho nesoudí, ve kterém lidé milují bezpodmínečně a ve kterém není strach prostředkem k získání úcty.

 

Představujte si svět, ve kterém rozdílné názory nevedou k odloučenosti a ve kterém je krása Celku odrazem krásy každé jeho Části.

 

Představujte si svět, ve kterém je všeho dostatek a ve kterém lidé sdílejí společně bohatství.

 

Představujte si svět, ve kterém není ignorováno utrpení a ve kterém neexistuje nesnášenlivost a ne­návist.

 

Představujte si svět, ve kterém neexistuje egois­mus, ve kterém neexistuje nadřazenost a z nějž byla odstraněna nevědomost.

 

Představujte si svět, ve kterém omyly a chyby nevedou k ostudě, ve kterém lítost nevede k pocitu viny a ve kterém odsuzování nevede k odsouzení.

 

Představujte si tohle všechno a ještě víc. Přejete si to?

 

Tak si to představujte a nakonec se to stane. Mocí svých představ ukončete zlý sen vaší sou­časné reality.

Můžete si zvolit nový svět.

 

Nebo můžete žít i nadále ve svých falešných představách.

 

Již mnohokrát jsem vám řekl slovy vašich bás­níků, vůdců a filozofů: „jsou lidé, kteří vidí „to, co je“, a ptají se, „proč?“ A, jsou lidé, kteří si představují něco, co nikdy nebylo, a říkají, „Proč ne ?“‘

Co říkáte vy?

 

N. D. Walsch: Přijímání Boha, 2000

SETKÁNÍ SE STVOŘITELEM 4