Pohledy do duše: Sto otázek sobě - 5.část; závěr

22.06.2013 11:20

 

 

Vnitřní úvahy:

 

 81. Rozlišuji dobré od zlého, prospěšné od škodlivého člověku, jeho cestě  k Bohu?

 82. Mám účast s těžkostí lidí i postavením tvorů Země, se vším živým a trpícím?

 83. Přispívám k míru rodiny, národa, světa?

 84. Přeji si dlouho na Zemi žít?

 85. Spoléhám na sílu svou nebo o ni prosím Boha?

 86. Pokládám se za samostatného, schopného, nebo mě trápí komplexy méněcennosti, slabosti?

 87. Rozjímám nad Písmem, uznávám jeho autoritu, projev inspirace Boží, Slovo  přímé?

 88. Rozvíjím dobro vědomě a za všech okolností?

 89. Kterou cestu k Bohu mám za nejlepší, nejkratší, jedinou?

 90. Jaká je má láska, komu je věnována?

 91. Chválím Boha a děkuji Mu?

 92. Jak projevuji prosbu, jak hluboký a vroucí je můj dík?

 93. Jsem člověk vděčný a umím dát vděčnost najevo?

 94. Myslím na Boha z lásky, nebo si z Něho činím služebníka a vykonavatele  svých přání?

 95. Cítím ve svém nitru blízkost Boží, jsem v ní a s ní šťasten a pokojný?

 96. Naslouchám hlasu svého srdce, který tiší a konejší nadějí v Boha?

 97. Kladu svůj osud vědomě do rukou Bohu k vedení a naplnění?

 98. Spěchám k nejvyššímu cíli po stupních dokonalosti?

 99. Jsem živ jako člověk boží?

100. Myslím na den soudu?

 

 

B.Cibulková-Vnitřní obroda