Pohledy do duše: Sto otázek sobě - 4.část

13.06.2013 22:37

 

 

Vnitřní úvahy:

 

 61. Je mi Bůh útěchou, radostí, touhou, nebo se bojím Jeho soudu?

 62. Co mě vede k modlitbě, jak ji prožívám, konám, co do ní vkládám?

 63. Zklidňuji se vědomím neustálé ochrany Boží, spoléhám na ni vždy?

 64. Zpevňuji naději, vyvíjím důvěru, překonávám jimi strach, tíseň, obavy?

 65. Hledám spokojenost a štěstí ve vnějším světě, nebo u Boha a ve svém nitru?

 66. Co mě těší, nad čím se rmoutím, co si přeji, co očekávám s radostí nebo  s úzkostí?

 67. Myslívám na svou vůli, že potřebuje zpevnění, prohloubení, snahu, cvičení  v úsilí být dobrým

a moudrým, rozhodným v činu, jemným v lásce?

 68. Přemáhám pocity skleslosti, nechuti, slabosti a nemoci?

 69. Mám rád přírodu a vidím v ní obraz krásy a moudrosti Boží?

 70. Rmoutí mě krátký a těžký život lidí, utrpení zvířat, smrt všech?

 71. Chtěl bych pro lidstvo něco vykonat, ulehčit, usnadnit jeho vývoj?

 72. Toužím po širším uplatnění sebe, vyniknutí nad jiné?

 73. Zbavuji se sobectví, osobních hledisek, nebo je rozvíjím, podporuji myšlením?

 74. Jsem ochoten obětovat, dát bez čekání na odměnu a vděčnost?

 75. Jsem spokojen se svým tělesným zjevem, nebo skrytě reptám a jiným závidím  lepší vzhled, vyšší postavení?

 76. Jsem nepřející, úzkostlivý o své, bez ohledu k jiným?

 77. Jsem ústupný, nenáročný, smířlivý, bratrský?

 78. Znám význam pokory, skromnosti, hodnotu lásky?

 79. Reptám a projevuji tiše nespokojenost v sobě nebo hlasitě a před lidmi?

 80. Jsem si vědom odpovědnosti za svůj vnitřní i vnější svět?