Pohledy do duše: Sto otázek sobě - 3.část

07.06.2013 07:07

 

Vnitřní úvahy:

 

 41. Chodívám vnitřním suchopárem místo kvetoucím sadem myšlení na věci posvátné, vznešené, krásné?

 42. Cítím se silným, nebo slabým člověkem, dobrým, či provinilým?

 43. Koho obviňuji ze svých těžkostí, které má lidstvo a Země?

 44. Přijmu kritiku od druhých a uznám vinu?

 45. Snesu oprávněné i neoprávněné výtky i křivdu?

 46. Jak se chovám k lidem, kteří mně ubližují?

 47. Odpouštím rád, nebo po čase, mám v sobě stále hněv, roztrpčení a hořkost  vzpomínky na utrpení?

 48. Vyhovuji rád a ochotně přáním i prosbám druhých, nebo je odmítám tvrdě či  s omluvami?

 49. Vím, že sám jsem příčinou mnoha komplikací osudu, jeho nepříznivostí  a neutěšených situací?

 50. Namáhám se pro druhé, obětuji se, dávám skutkem i projevem lásku?

 51. Vyvíjím vědomě trpělivost, statečnost, sebezapření, vnitřní klid a jistotu důvěry v Boha?

 52. Chci být dokonalý?

 53. Jsem si vědom svých chyb, nedostatků, omylů?

 54. Zkoumám se neustále, zda nemám nízký stav nezušlechtěného lidství?

 55. Jsem dobrým příkladem jiným v práci, ve víře i v lásce?

 56. Dovedu klidně a trpělivě poučovat, vysvětlovat, mírně hájit sebe, omlouvat a obhajovat jiné?

 57. Jsem věrným přítelem, laskavým bratrem, pravým bližním svému bližnímu?

 58. Jaké mám představy o sobě, o druhých, o životě, o povinnostech člověka?

 59. Jaký mám vztah k Bohu?

 60. Jak často myslím na Boha, na svůj odchod do jiného světa, na přípravu  k němu?