Pohledy do duše: Sto otázek sobě - 2.část

31.05.2013 21:56

 

 

Vnitřní úvahy:

 

 21. Uvědomuji si, jak málo vím o sobě, o životě, o Bohu?

 22. Toužím po duchovním poznání, vyhledávám je, mám je za cíl?

 23. Zkoumám příčiny svých depresí i vnitřní pohody a klidu?

 24. Překonávám vnitřní reptání, nespokojenost, nebo se poddávám každému přání, žádosti a živím je v sobě, jsem pro ně nešťastný?

 25. Uvažuji o tom, proč život je plný rozporů a protikladů?

 26. Hledám jejich příčiny a zkoumám, zda je sám sebou nešířím a nenásobím?

 27. Přemýšlím o neznámu duchovního bytí, o věcech Božích?

 28. Sleduji myšlenkové proudy, nechávám jim volné cesty, nebo je usměrňuji,  poutám, klidním a vědomě měním?

 29. Jsou mé city jak vlažná voda, kterou nikdo nemá rád, či jsou vřelé, hluboké, upřímné, ryzí, jaké rodí láska?

 30. Převládá rozum nad citem, nebo jdou nitrem ruku v ruce pracovat na zušlechtění a obrodě?

 31. Je má řeč podanou květinou, nebo kamenem, je ozvěnou upřímnosti srdce,  přímým pohledem čestného?

 32. Čemu věnuji den, volné chvíle, zájem, zálibu?

 33. Co mám za nejpotřebnější sobě a vůbec člověku?

 34. Mám soucit s trpícími, nebo je netečně míjím zaujat svou těžkostí a problematikou?

 35. Hledám formu pomoci potřebným, kteří přímo o pomoc neprosí pro svou  tichou pokoru a sílu v odříkání?

 36. Uvědomuji si potřebu duchovní pomoci druhým, snažím se ji dát nebo dovést  tam, kde je taková pomoc možná?

 37. Mám lásku v srdci, cítím ji, vnímám, dovedu ji projevit, dát?

 38. Miluji dobro?

 39. Toužím nahlédnout do tajů duchovního života, nebo se obávám jeho hloubky,  odpovědnosti z poznání i přísného Božího hlasu, který na člověku žádá dokonalost?

 40. Uvědomuji si, že mé lidství má malá křídla, že se nemůže vznést do výšin,  jestliže je nerozvíjí, nerozpřahá do šíře touha po Božském?