Pohledy do duše: Sto otázek sobě - 1.část

24.05.2013 12:20

 

 Vnitřní úvahy :

 

 1. Čemu jsem zasvětil život, čemu věnuji čas?

 2. Uvědomuji si svůj život plně, uvědomuji si rozum, cit, vůli, myšlení?

 3. Chápu hloubku, dosah, úkol a poslání člověka?

 4. Jaký je můj vnitřní stav, čím jej projevuji v sobě i navenek?

 5. Jak silná je má víra, jaké hloubky a intenzity, vědomí a moudrosti?

 6. Přemýšlím o sobě, zkoumám sebe?

 7. Jsem takový, jak si přeji vidět druhé?

 8. Na jaký stupeň lidství se zařazuji, jak se cením, jakou inteligenci si  přisuzuji, jaký charakter?

 9. Všímám si životních jevů - s jakou pozorností je sleduji - dávám jim význam, hodnotím je?

 10. Vím, že Boží řády života jsou přísné i nesmírně moudré?

 11. Jak si cením dobro a kam je zařazuji ve stupnici hodnot?

 12. Jakým mám vztah k lidem všeobecně, jak je ctím a čím jim prospívám?

 13. Pracuji rád pro dobro neosobní, nebo myslím jen na své?

 14. Plním své úkoly rád nebo neochotně, s odporem?

 15. Jsem spokojen se sebou, svým postavením, chci je měnit, zlepšit?

 16. Hněvám se při malých nezdarech, dávám najevo nelibost, prudkou nebo mírnou nevoli?

 17. Jsem neochotný pomáhat, posloužit, ulehčit, nebo mám pohotově vlídnost  a úsměv pro všechny, účast i radu?

 18. Myslím si, že je mou záležitostí, co činím a jak?

 19. Snažím se být dobrý, nebo je mi to přirozeným, samozřejmým projevem?

 20. Záleží mi na úctě lidí, vědomě si jí dobývám?