Podzim

18.11.2014 22:56

Podzim

 

Rok s rokem sešel se a podzim je tu zas,

loučíme se s létem, brzy zima čeká nás.

Podzim však nádherný je čas,

do přírody vábí jeho hlas,

by ukázal nám, kolik skrývá krás.

 

Samou nádherou srdce se mi málem zastaví,

pak zase radostně v hrudi bije na poplach.

Listoví hýří všemi barvami,

ať na zemi, či ještě v korunách,

modré nebe sklání se nad námi.

Já připadám si náhle jako v snách,

snad jako v světlých výšinách,

kde barvy živé jsou, čím blíže Ráji na dosah.

 

Blaženě zhluboka se nadechnu,

děkuji za další krásný den.

Vděčně vzhůru pohlédnu,

toužím radost dávat všem.

 

DĚKUJI za dar života,

jejž obdržet jsem směla,

by duši mou provždy naplnila

radost, láska, dobrota.

M.B.

 

 

Foto Petr Š.