Poděkování čtyřem živlům

14.06.2016 12:42

 

 

Voda:

Vodo, životodárný křišťále,

ač jsou tvé proudy nestálé,

jsi klenotem této planety,

jsi mocná síla i spojnice se světy.

Jsi lahodným nápojem pro vše živé,

máš velké schopnosti a vlastnosti proměnlivé.

Bytosti vody, přijměte náš dík,

za dar, z něhož zde smíme žít.

 

 

Země:

Země, ty rozkvetlá zahrado,

ze které vše živé povstalo.

Dáváš obživu i krásu, nad níž srdce plesá,

jsi součástí polí, luk i lesa.

Kráčíme po tobě a často nevnímáme,

kolik darů díky tobě máme.

Nyní však vzdáváme holt s láskou v srdci,

také všem bytostem, jenž jsou nám ku pomoci.

 

 

 

Vzduch:

K nebesům upínáme zraky,

kde plují vzdušné mraky.

Nejsi vidět, však všude proudíš,

i našimi těly; nezmizíš a nezabloudíš.

Přinášíš vůně, chlad či teplo,

mořský příboj, též sluneční světlo.

Vzdušné bytosti, děkujeme i vám,

za každý nádech a za vše, co přivanete k nám.

 

 

 

Oheň:

Teplo, světlo, to nám přinášíš

a vše vůkol vždy rozzáříš.

Nejsi jen plamen, také sluneční žár,

jenž Zemi poskytuje života dar.

Díky tvému světlu spatřujeme pozemské „květy“

a jas tvůj nám připomíná vznešené světy.

Plamenné bytosti, vděk náš přijměte,

za váš užitek na této planetě.

 

 

 

 

Dana Maršálová

 

Ilustrace mandaly živlů: Eva Lipinová