Počátky

13.11.2017 11:59

 

 

Spatřila jsem rušnou silnici s rychlým provozem oběma směry. Nikdo neměl ani trochu času porozhlédnout se, jak horečně všichni někam směřují.

Potom jsem spatřila vesnickou alej s poklidem a krásou květů v živém plotě s ptáčky a drobnými živočichy pohybujícími se v podrostu a cítila jsem a uviděla ve všem Boha.

V mém srdci byl velký pokoj a klid.

Zaslechla jsem slova:

„Začni každý den v Mém klidu a míru. 

Potom můžeš kráčet a postavit se čemukoli, co přináší den, s naprostým klidem a radostí.

Začni dnes.“

 

E.C. Živoucí slovo

Ilustrace: Eva Lipinová