Počátky 3.část

27.11.2017 11:22

 

Jaká je vaše první myšlenka po probuzení? 

Je to čistá radost z dalšího nádherného dne, 

nebo obava z toho, co se dnes přihodí?

 

Je to snaha vnést se do souladu 

a rytmu tohoto dne?

 

Umíte se probudit s chvalozpěvem 

a díkuvzdáním ve svém srdci?

 

Jaký to pro vás bude rozdíl 

umíte-li to, 

umíte-li začít den 

nasazením růžových brýlí 

a hleděním na vše skrz ně 

po celý den.

 

Snažte se vidět vše nejlepší, 

vše pozitivní.

 

 

E.C. Živoucí slovo

Ilustrace: Eva Lipinová