Otvírejme svoje duše

18.04.2014 09:33

 

 

 

Otvírejme svoje duše,

buďme vděčni Hospodinu,

Slovo Syna Světlem Pravdy

prozářilo zemi stínů.

 

Láska jako rosná krůpěj

v otevřená srdce kane,

nade všechno zlato světa

září v duši Láska Páně.

 

Naději svou, radost, štěstí,

čerpáme z prazdroje síly,

na oltáři lidských dějin

plane čisté světlo víry.

 

Vodu ze studánek země

nabíráme do dlaní,

k srdci sklánějí se tiše

světlé nitky nad námi.

 

Dbejme Božích přikázání,

potom budem prosti vin,

osázejme květem lásky

země požehnaný klín.

 

Milujme se, střezme Pravdu,

nesme v duši věčný sen,

kéž je celý lidský život

čistou láskou posvěcen.

 

Otvírejme svoje duše,

nastává čas vzkříšení,

přišla chvíle zaslíbení,

nové příští na zemi.

 

 

S.N.