Osvobození ženy

10.11.2014 12:13

Hrdinou Strže I.A.Gončarova, ruského spisovatele, je šlechtic Rajskij, člověk inteligentní a umělecky nadaný, kterému se však nedaří. Rozčarován petrohradskou společností, odjíždí k příbuzným na venkov, kde poznává tři podoby ženství, symbolizující tři možnosti dalšího vývoje Ruska: babička je přísná, ale spravedlivá a ušlechtilá aristokratka, staromódní, ale velmi schopná statkářka. Sestřenice Marfinka je dobrosrdečná, poddajná a prostoduchá hospodyně, která je šťastná ve svém jednoduchém venkovském životě. Její sestra Věra je romantická a hrdá intelektuálka, která prožije tragické milostné vzplanutí k místnímu anarchistovi Volochovovi. Strž, ve které se spolu scházejí, symbolizuje temné síly, které ohrožují tradiční pořádek…

...Veliká touha probouzí se ve šlechtici Rajském když Rajskyj - Gončarov se obrací k ženě těmito slovy:

 

 

 „Ženy! Dlouho jsem chodil mezi vámi jako šílený s Diogenovou lucernou hledal jsem ve vás rysy nesmrtelné krásy. Nevábil jsem vás do hlubin učeností, nevolal jsem vás k hrubé neženské práci, nediskutoval jsem s vámi o právech, neboť uznával jsem vaše prvenství. Jsme nerovni: stojíte výše před námi, jste silou, my jsme jen vašimi nástroji. Nevytrhávejte nám z ruky pluhu, ani rýče, ani meče. Připravíme pro vás půdu, okrášlíme zemi, sestoupíme do jejich útrob, přeplujeme moře, spočítáme hvězdy – kdežto vy rodíce nás chraňte jako sama Prozřetelnost naše dětství a jinošství, vychovávejte z nás poctivé muže, učte nás pracovat, učte nás lidskosti, dobru a té lásce, jíž Stvořitel vložil do vašich srdcí. My pak statečně projdeme bouřemi životními a půjdeme po stopách vašich tam, kde vše je dokonalost, kde je věčná krása.

Doba vysvobodila vás z mnohých pout, jimiž vás spoutala úskočná a hrubá tyranie, zbaví vás i ostatních okovů, osvobodí vaše mohutné harmonicky spojené síly rozumu i srdce – a vy otevřeně a statečně půjdete svojí cestou a užijete této svobody lépe, než-li my užíváme své!

 

 

 Ilustrace: © Aneta Mišovie