Odpouštím

04.11.2012 14:27

 

 

........akustika v chrámu je tak dokonalá, že všechno, co říká, jako by se ozývalo kolem dokola.

 

 

" Slzy, jež mne přinutili prolévat - odpouštím.

...Bolesti a zklamání - odpouštím.

......Zrady a lži - odpouštím.

.........Pomluvy a intriky - odpouštím.

............Nenávist a pronásledování - odpouštím.

...............Utržené rány - odpouštím.

..................Zničené sny - odpouštím.

..................Zmařené naděje - odpouštím.

...............Nelásku a žárlivost - odpouštím.

............Lhostejnost a zlovůli - odpouštím.

.........Nespravedlnost ve jménu spravedlnosti - odpouštím.

......Hněv a týrání - odpouštím.

...Přehlížení a zapomnění - odpouštím.

Světu se vším jeho zlem - odpouštím "

 

Spustí paže, otevře oči a rukama si přikryje tvář. Přistoupím k ní a chci ji obejmout, ale ona mě pohybem ruky zarazí.

 

" Ještě jsem neskončila. "

 

Znovu zavře oči a zdvihne hlavu.

 

" Odpouštím také sama sobě, nechť už mě v srdci netíží prožité strázně.

...Na místo hořkosti a zášti stavím porozumění a pochopení.

.......Na místo vzpoury stavím hudbu vycházející z mých houslí.

............Na místo bolesti stavím zapomnění.

................Na místo pomsty stavím vítězství.

.....................Budu schopna přirozeně milovat přes všechnu nelásku,

...................dávat, ač všeho zbavena.

................Radostně pracovat přes všechny zábrany,

.........podat ruku třebas v naprosté samotě a opuštěnosti,

...osušit slzy, ač s pláčem,

věřit, ač se mi nevěří.“

 

Otevře oči, položí mi ruce na hlavu a řekne s veškerou autoritou přicházející z Výšin:

 

" Tak se staniž a tak se stane. "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukázka z knihy : PAULO COELHO - ALEF