Odkaz všem ženám část 2.

24.02.2011 10:20

 

Následuj mne, ženo tohoto světa, … povedu tě cestou k pravé ženskosti, čistotě a ušlechtilosti.

„Ale kde je ta cesta? Žádnou nevidím.“

Jen mi podej ruku, důvěřuj a pojď. Toto není jen sen. Je to skutečný příběh světlých jiskřivých úrovní zalitých zářivou nádherou, jakou málokteré lidské oko vidělo. Neboj se, že s nocí odejdu i já. Ne, jsem stále s tebou. I když mě neuvidíš, budeš cítit mé vedení. Budeš slyšet mé rady, poznáš pozdravy, které ti budu posílat. Budeš cítit mou pomoc. A když se ti bude zdát, že se ti ztrácím, ztiš své nitro a opět ke mně najdi most. Když budeš mít čisté srdce, budeš mě vždy slyšet.

Příroda je žel asi jediná, která si v tomto rozvráceném světě ještě stále uchovává svou panenskou krásu a osvěžující sílu. A právě to je pro tebe znamením, že můžeš naslouchat jejím radám a že zákony, kterými se řídí, jsou veliké, pocházející od Nejvyššího, vznešeného Stvořitele. V nich je zakotvena Jeho svatá vůle. Pozoruj projevy jejich působení a uspořádej podle nich i svůj život.

Nádherný šat Země

Ariano, poslouchej! Tvůj duch se zrodil v nebesích, avšak tvé tělo vzešlo z prachu této Země. Pohleď opět na krásnou spanilou přírodu. Země ve svých útrobách skrývá nesmírné bohatství, své zlaté runy, ale nevystavuje je jen tak na odiv. Lidé se musí namáhat, aby jej dosáhli. Je zahalena nádherným oděvem, utkaným z krásné zeleně poseté stromy, keři plnými plodů a nádhernými květinami.

Taktéž i tělo je pro člověka velký dar od Stvořitele. Bez něj by se jeho duch na této Zemi nemohl vyvíjet a zušlechťovat. Neodhaluj ho, ale ochraňuj! Oděj je do nádherného hávu. Nechť jsou to šaty plné půvabu a krásy. Takové, jaké si takový vzácný dar zaslouží. Nesnižuj jeho vzácnost laciným odhalováním se, jak ti napovídá móda. Ta nepatří do království míru a pokoje. Svazuje a poutá. Vnucuje kameny místo životodárného chleba. Nádherný šat nechť zahaluje a zdobí tvé tělo- nenahraditelný nástroj ducha.

 

 

P.L.