Odkaz všem ženám část 1.

18.02.2011 23:18

Milé ženy,

tento příběh není jen vyprávění o něčem pohádkově krásném…

Přináší skutečný příběh, který se odehrál, aby pomohl i dalším. Je to jen maličké seménko z velkého pokladu Stvoření, které přicházejíc jako pomoc,  touží nalézt místo ve Vašem srdci a pevně tam zakořenit,  aby tak mohlo vyrůst, rozkvést do krásných květů a přinést bohatou úrodu.

Kdysi, kdy se Arianě plně ukázala bída a marnost jejího života, rozhodla se udělat za vším velkou čáru a začít žít nový život.  Život, který toužila naplňovat už jen Světlem, radostí  a štěstím.

Tehdy přijala i tento odkaz.

Milé dobrotivé stvoření

Buď silná a odvážná! Dnešní svět je plný nebezpečí, úkladů a překážek. Rozdmýchej v sobě plamen touhy po Světle, kráse, čistotě a ušlechtilosti, aby tě nikdy nenechal zaspat spánkem pohodlnosti a uspokojení.

Je úžasné, když smíš životem kráčet v paprscích Světla a tančíc v té nádheře, přijímat jejich občerstvující sílu, pronikající do těch nejskrytějších zákoutí tvé duše, měnící tak celou tvou bytost. Nenechej se odlákat na scestí. Kráčej směle a nebojácně vzhůru, za Světlem! Zdolávej a míjej překážky, jakoby se tě ani netýkaly.

Jdi a konej! Tvá úloha je stát se krásnou a jemnou jako květ růže, čistou jako bělostný plátek lilie a jako nejvěrnější služebnice ve službách svého pána, věrnou a neovlivnitelnou. Buď světlá a radostná, plná půvabu a jemnosti … jako víly. Buď půvabná jako víla, ušlechtilá, hodná a pokorná, vznešená a plná důstojné ženskosti jako královna. Máš být… máš se stát pravou ženou! To je tvá úloha na Zemi.

Přinášej Světlo a jednej ušlechtile. Nechť vše rozkvétá pod tvým pohledem plným jasu, lásky a čistoty. Ty, ženo tohoto světa, rájem se má stát tvůj domov. Nechť tvé obydlí září. Tvůj příbytek nechť je plný Světla. Jako mávnutím kouzelného proutku nechť se vše rozzáří pod dotykem tvých rukou. Vzpomínáš si na tu pohádku, když se spanilá panna dotkla stromku a on se celý rozzářil? Plná jasu rozsvěcovala vše vůkol.

Také ty rozsvěcuj a dávej.  Celé tvé bytí nechť je neustálým dáváním druhým. Dávej sebe ve svých činech. Rozdávej touhu po Světle. Každý tvůj čin nechť vyvolává vzpomínku na zářivé nebeské výšiny. A nechť v ostatních probouzí touhu dáti vše Tomu, jenž  nás celou touto nádherou obdaroval a dovolil nám v ní přebývat. Celá tvá bytost nechť je proniknuta tímto cílem. Cílem, bez kterého není možné pomoci této krásné modré planetě setřást nenasytnou rakovinu, která ji už příliš dlouho sžírá. Setřást ten strašný mor, kterým je napadena a zbavit se horečky, která s ní lomcuje. Je na čase, aby to vše skončilo. 

Království Boží má vládnout na Zemi. Přilož pomocnou ruku! Pomož tomuto krásnému dílu. A pokud touto cestou povedou tvé kroky, nalezneš svůj cíl.

 

P.L.