Obřady průchodu

25.11.2016 16:34

 

Neváhejme odložit staré myšlenky, názory, předsudky, posuzování, hodnocení, kritizování, pokrytectví, manipulaci a strach.

To vše vychází z ega, z rozumu.

Láska srdce toto nezná. Láska miluje vše, pozvedá, očišťuje, omlouvá, soucítí, odpouští.

Pojďmě spolu tvořit NOVÝ SVĚT. Svět bez negace a násilí.

Nový svět Lásky a pochopení, krásy šťastného, ušlechtilého lidského života. Otevřeme se hojnosti, přítomnosti, tady a teď. Všechny pomoci z výšin jsou kolem nás, chopme se jich a s jejich pomocí odložme to staré a přežité v nás a slaďme se s Láskou a Vděčností za dar života, za přítomnost našeho bytí v této nádherné době na Zemi.

Vejděme, každý sám za sebe, do svého nitra OBŘADEM PRŮCHODU - DO NOVÉHO SVĚTA, DO SVĚTLA LÁSKY – TEĎ.

 

 

Láska je semeny květin i rukou, jež je vysévá. 

Je vodou, zemí i Světlem své zahrady. 

Z hlíny boží zahrady je i tvé tělo. 

Naslouchej proto zemi, abys spatřil krásu Pravdy v jejím hlase. 

Neboť co je stvořeno rukou Lásky, roz­kvétá. 

Víš-li, že je Láska stvořitelem, je nádherné vše, kam tvé oči dohlédnou.

J.L.