O pravém „výletě“

28.05.2018 13:06

 

 
Je hezčí místo, než jít k Lásce? Je hezčí místo, než zajít k Bohu všech bohů? Je něco krásnějšího, než vstoupit do komůrky ve svém srdci, kde pravá Krása se nalézá? Nikoliv. Všechno ostatní pouze klamem se nazývá, všechno ostatní může odvést tě ode Mne, pokud tvůj pohled hmotu jen sleduje a na Mne (který za ní se skrývám) se nedívá.
 
Až otevřeš oči v nitru svém a zatoužíš spatřit Krásu nevídanou, až pocítíš touhu prožít přítomnost Boha,  až přestaneš vnímat obrazy, které vidíš hmotným okem svým, až pohlédneš na Mne, který v tvém nitru dlím, pak uvidíš Jas Můj a Nádheru pravou – toť skvostný obraz Života Božského, kterým ty sám(a) se staneš. Ten obraz Živý je obrazem Radosti, neboť JÁ JSEM v něm.
 
Pak nebudeš toužit po výletu krajinou,  neb postačím ti JÁ – všudypřítomný, JÁ – věčný, JÁ – stále rozkvétající louka v srdci tvém, kterou zalévat budeš svými slzami.
 
Až pozvedneš svůj zrak – ke Slunci všech sluncí, Já dotknu se paprskem hřejivým tvých lístků toužebných a ty splyneš se Mnou a koupat se budeš v jiskrné krůpěji, kterou jsem ti připravil.

 

Pohlédni na květinku na louce v srdci svém,  což ona cestuje a stále někde něco hledá? Ne.  Ona jen ke Mně se obrací, ona ví, že vždy jsem zde pro ni, ona raduje se ze Slunce svého a spojuje se s Láskou Mojí.
 
Hana Kupková -  OTEVŘI SE LÁSCE          

 

Ilustrace: Eva Lipinová