O podivuhodném působení Boží lásky

15.05.2012 00:03

 

 

Velká věc, veskrze veliké dobro je láska, která jediná ulehčí každé břímě a snáší každou nespravedlnost . Neboť nese tíhu bez těžkosti a všechno hořké činí sladkým a chutným. Ušlechtilá láska k Ježíši pobádá k velkým činům a vzbuzuje touhu po stále větší dokonalosti.

Láska se chce vznášet vzhůru a nechce být zdržována žádnými nízkými věcmi. Láska chce být svobodná a prostá veškeré světské žádosti, aby nebyl stíněn její vnitřní zrak, aby ji nespoutala nějaká časná příjemnost nebo neskličovala nepříjemnost.

Nic není sladšího než láska, nic silnějšího, nic vyššího, nic širšího, nic radostnějšího, nic plnějšího ani lepšího na nebi ani na zemi;  vždyť láska se zrodila z Boha a může spočinout jen v Bohu, jenž převyšuje všechno stvořené.

Kdo miluje, ten létá, běží, raduje se; je volný a nic ho nezadrží. Dává všechno ze všeho a má všechno ve všem;  neboť spočívá u jediného a nade vše Nejvyššího, z něhož pramení a vzniká všechno dobré. Nehledí na dary, ale obrací se k dárci, který převyšuje všechna dobra.

Láska často nezná míru, nýbrž plane nade všechnu míru. Láska necítí břímě, nedbá námahy; chce vykonat více, než nač stačí její síly; nevymlouvá se na nemožnost, neboť si myslí,  že všechno dokáže a smí. Všeho je tedy schopna, mnoho dokáže a přivede k výsledku i tam, kde nemilující umdlévá a klesá.

Láska je bdělá a nespí, ani když dříme. Je-li unavena, neochabuje; je-li v tísni, není stísněná; poleká-li se, není zděšena. Ale jako živý plamen  a hořící pochodeň vyšlehuje vzhůru a bezpečně si razí cestu.
Kdo miluje, ví, co volá tento hlas. Velikým voláním v uších Božích je ta plamenná touha duše, která říká : Můj Bože, má lásko Tys celý můj a já celá Tvá.

Rozšiř ve mně lásku, abych ústy duše mohl okusit, jak sladko je Tebe milovat, rozplývat se v lásce a plynout v ní. Kéž mě láska drží, když se vznáším sám nad přílišným žárem a úžasem!

Kéž zpívám zpěv lásky, kéž letím za Tebou milovaným až do výsostných výšin,  kéž omdlévá má duše v Tvé chvále, jásajíc láskou! Kéž Tě miluji víc, než sebe, a sebe jen pro Tebe, a v Tobě všechny, kdo Tě opravdu milují, jak káže zákon lásky vyzařující z Tebe.

 

Konec 1. části