O podivuhodném působení Boží lásky - 2.část

21.05.2012 11:37

 

 

 

 

 

Láska je hbitá, upřímná, dobrotivá, radostná a líbezná; silná trpělivá, věrná, prozřetelná, velkodušná, statečná a nikdy samu sebe nehledá. Neboť, kde někdo hledá sebe, tam odpadá od lásky.

Láska je obezřetná, pokorná a přímá; není rozmařilá ani lehkovážná a neshání se po nicotnostech; ale je střízlivá, čistá, stálá, pokojná a ve všech směrech ostražitá. Láska je povolná a poslušná vůči představeným, sobě lhostejná a opovržená, Bohu oddaná a vděčná, v něho věří a v něho vždy doufá, i když se jí od Boha nedostává sladkosti; neboť bez bolesti lásce nelze žít.

Kdo není hotov všechno trpět a řídit se vůlí milovaného, není hoden se nazývat milovníkem. Milující musí pro milovaného rád snášet všechno, tvrdé a hořké a neodvracet se od něho ani ve chvílích protivenství.

 

 

Úryvek z  knihy Tomáše Kempenského : Čtyři knihy  o následování Krista