O moudrosti

25.02.2013 15:49

 

 

Moudrým se rodí každý, kdo přichází na svět z pověření Boha něco dobrého vykonat, dát, obětovat se v poslání otce, matky, kněze, učitele i jako ochránce a pomocníka jako pracovník pokorný, ochotný, dobrý nade vše v každé práci, námaze i úkolu.

 

     Moudrost je nesmrtelným semenem v půdě života; jeho vzrůst má hlubokou vazbu s pohybem     věcí, který je jednou bouřlivě dynamický a jindy lehkým vánkem, jakým motýl rozvlní vzduch.

 

Moudrost je v člověku jako zápalná jiskra, z níž vyvstávají plaménky myšlenek, ohně citů v jejich ušlechtilých tužbách po kráse, rozletu ducha, po radostně tvůrčí práci.

 

Moudrost je mocí umožňující pozemskou i vesmírnou realizaci Božích idejí.

 

Moudrost je zárukou blaha všech, protože jen účelný a spravedlivý řád rozděluje všem stejnou mírou, měněnou jen různými stupni potřebnosti, ale vždy nejlepší a jedině možnou.

 

Moudrost je v duši toho, kdo myslí na jiné jako na sebe a sebe v nich ztrácí, aby se našel v Bohu.

 

Moudrost dává spočinutí v Boží vůli, v její vše chránící moci starající se o všechno.

 

Moudrost je nádherným životem, z něhož na Zemi je jen malá část jako jeden paprsek

vesmírného Slunce.

 

Moudrost klidní všechny bouře mentálních i citových hladin.

 

Moudrost dává řád věcem, svobodu lásce.

 

Moudrost je posvátným stavem člověka.

 

Nad moudrým není nikdo starostliv, že by bloudil nebo rušil mír či kazil dílo; láska je mu přirozeným zákonem, v němž žije jako květ sluncem, člověk Bohem.

 

Moudrost je službou míru, lásce i kráse, celému životu.

 

 

 

♣♣♣

 

 

 

Z knihy B.Cbulkové : Vnitřní obroda