O Čistotě

06.09.2011 14:04

Není mnoho žen, které o sobě mohou říci, že skutečně našly samy sebe a takové jaké jsou, jsou opravdu šťastné. Mnohé situace všedních, ale i těch svátečních dní nás neustále prověřují, zda si udržíme své přesvědčení, zda ustojíme tlak svého okolí, který se snaží vzít všechny s sebou do podivného divokého víru, který ovládá dnešní svět. Veškeré prapůvodní hodnoty jsou posunuty, pojmy, na kterých se dříve dalo stavět, zvráceny a  mezilidské vztahy jsou zkoušeny na nejvyšší míru. I ty nejužší vztahy rodinné či přátelské prochází mnoha zkouškami a my vnímáme, jako by vše viselo jen na tenkém vlásku, ještě více zvratů a tenká nitka se přetrhne. Každodenně můžeme vidět, že vše, co se dosud skrývalo v záhybech času, vyplouvá na povrch a na denním světle je vidět nepokrytě zřetelně ve svých pravých barvách. Mnohé ženy před změtí a zmatky dnešní doby uzavřely své nitro pevným krunýřem a předstírají, že jsou neomylné, atraktivní, vlivné a kdoví co ještě. Jiné ženy jsou opět přecitlivělé a natolik křehké, že prožívají, jako by se vše hroutilo, sledují se strachem katastrofy a krize v médiích a slýchají o mnohých dramatických událostech v rodinách.

Jak k tomu všemu máme přistupovat? Co dělat, abychom se cítily v nitru vyrovnané, klidné a byly v této bouřlivé době druhým oporou a bezpečným přístavem? Co máme dělat, aby se z našeho nitra nevytrácela naděje v dobro, radost, bez které je život pustý, a zejména opravdová láska, která je klenotem každého ženského srdce? Není tím nyní míněna láska k muži, ale láska, která z nás tryská a vyzařuje na vše okolo nás, vše povzbuzuje, posiluje a živí světlem naděje a útěchy.

Kde nalézt vodítko k tomu, jaké skutečně máme být a jak se budeme konečně cítit šťastny a vnitřně naplněny? 

Pro toho, kdo vnímá, že celý svět není jen naše Země a planety blízkého i nekonečně vzdáleného vesmíru, ale že nad tímto vším se rozprostírají světy, které nebudeme moci nikdy spatřovat našima očima, jež jsou mnohem krásnější, světlejší a jemnější, že všechny tyto světy nemohly vzniknut náhodou, ale že je musí řídit nadpozemsky moudrá dokonalá síla, tomu nebude zatěžko představit si nádherné proudění světelných sil. Tyto síly tvoří, udržují a vyživují celý vesmír a všechny světy. Shůry se také snáší nádherné světelné proudy, které přichází k posile a podpoře všeho ženství, které usiluje o ušlechtilost a čistotu ducha.

Právě v tyto dny se k nám dolů k naší Zemi shůry snáší přebohaté proudění osvěžující chladivé Čistoty. Ona čistota osvětlí každý temný kout a již nic špatného se nemůže skrývat. Vše musí ven, na denní světlo. Vše špatné je proto tísněno a tlačeno, ale to, co usiluje k dobru, ušlechtilým hodnotám a k pravé harmonii se všemi tvory ve Stvoření,  je silou Čistoty posíleno. Zejména pak všechny ženy a dívky, pokud otevřou v pokoře dokořán brány své duše, mohou přebohatě načerpat posilu pro své čisté chtění. Vše, co v sobě nese pokoru a touhu po Světle, ušlechtilosti a lásce, bude naplněno silou Čistoty. Čistota duše, našeho nitra, byť je v dnešní době přehlíženou, je hodnotou, která ve všech světlých úrovních rozhoduje o tom, kde se lidský duch nachází. Neboť čistá, vinou nezatížená duše je lehká a vznese se vzhůru jako peříčko. Hříchy a vina tíží duši jako závaží. Jen v tomto pozemském těle se můžeme setkávat s různorodými lidmi. Jakmile však své tělo jednou odložíme, rozhoduje jen čistota naší duše.

Proto každá žena a dívka, která touží po nádheře světlých výšin, může pro posilu svého chtění přijmout do svého nitra z přenádherného proudu Čistoty její malou krůpěj, která jejího ducha prozáří a dodá mu nových sil a naději pro dny příští na její další pouti Stvořením. Bude pak silou Čistoty prodchnuta, bude se v jejím paprsku koupat a čistotu bude vnášet všude, kam vkročí. Pokud si i nadále udrží ve svém nitru spojení s těmito zářivými proudy, budou všechna její díla, myšlenky i city Čistotou prodchnuty. A tak může taková žena ve velké míře, byť  i mlčky ve svém tichém působení,  přispět k ozdravění a očištění života na Zemi. Neboť spolu s láskou tolik chybí v lidských srdcích a mezi lidmi i Čistota.

Čistota je skvostný poklad, pokud jej žena nosí ve svém nitru. Tento poklad však musí chránit a nenechat jej pošpinit nečistými myšlenkami nebo nepěkným chováním. I sporé odívání může pošpinit duši ženy, protože přitahuje mužské pohledy a v mnohých vyvolává nízké myšlenky.

Milé ženy, přijměme v tyto dny do svých niter tento vzácný klenot a potom jej rozhojňujme a vnášejme do všech míst, kam vkročí naše noha a kam dolétnou naše myšlenky. Přijmeme-li do svých duší paprsek Čistoty, bude nám oporou, vodítkem i inspirací udržet si i v nelehké době pravé ženství a čisté nitro, které nebude naplněné bolestí či strachem, ale naopak. Budeme kolem sebe šířit naději, radost, porozumění a harmonii.

 

M.M.