O výchově dětí

13.03.2012 23:56

 

Vzkaz Panny Marie týkající se výchovy dětí

 

Tento vzkaz od Panny Marie, který se týká výchovy dětí v současné době přijala Doreen Virtue při své návštěvě Lurd. Zveřejnila ho ve své knize Bohyně a andělé.
D. Virtue pracuje jako psychoterapeutka, jezdí po celém světě a přednáší většinou na téma Jak spolupracovat s anděly.
Přijatý vzkaz Panny Marie pro vychovatele dětí je tento:

 

"Co se týká dětí, hledej je také ve svém nitru. Zapaluj za ně svíčky, doslova i symbolicky. Osvětli jejich cestu světlem.
Obracím se na všechny dospělé: berte svoji roli pečovatele dětí velmi vážně, protože je požehnáním z Nebe a povznese všechny vaše bližní (ženy, muže i děti). Děti v dnešní zmatené době, která na planetě vládne, potřebují a vyžadují zvláštní péči.
Děti mají přístup k přílišnému násilí, je to jako časovaná bomba. Je hrůzostrašné, že se na násilí nahlíží jako na zábavu a obchod. Z našeho pohledu vytváří násilí, které děti používají při hře, v jejich srdcích plameny zuřivosti - zuřivosti, která je reálná a hrozí, že se vymkne kontrole jako lesní požár. Zábavní průmysl musí být buď ovládnut, nebo rodiče musí omezit  setkávání dětí s násilím v médiích a počítačových hrách tím, že ho sami přestanou vpouštět do svých obydlí..
Řešením je požehnání a očištění vašeho vlastního těla i těl dětí. Budou-li jejich srdce naladěna na nádherné kouzlo čisté mateřské lásky, budou růst do jemnosti a přívětivosti. Tato zvýšená citlivost pak zredukuje chuť po násilí, včetně vnitřního násilí proti sobě samým, například ve formě sebeponižování nebo jeho vnějších forem jako projevení násilí navenek.


Děti musí být chráněny před násilím partiček svých vrstevníků, před násilím prezentovaným v mediích i před domácím násilí. Násilí je vyjádřením nejhorších jedů v lidské duši. Nechť se děti vykoupou v mých vodách, aby se očistily a jejich duše byly požehnány.
Podejte dětem sklenici vody, která byla požehnána modlitbou, ať už tady z Massabielle nebo ještě lépe, je-li prodchnuta čistými a něžnými úmysly rodičů. Rodiče, zažehněte nad svými dětmi své světlo jako strážný oheň. Nebojte se mluvit s dětmi o své pravdě. Čas a snahu, kterou věnujete jim a pravdě, děti ocení. Tím bude zvěstován nový zlatý věk, kdy se bude více rodičů věnovat svým dětem v upřímných rozmluvách jdoucích z čistého srdce.
Dnešní děti jsou přirozeně zvídavé a žízní po tradiční rodině, hladoví v životě po duchovním základu a hluboce potřebují své rodiče, aby jim ukazovali cestu. Ve vaší kultuře posedlé mládím se chce příliš mnoho rodičů chovat jako dospívající a nechce přijmout zralost a stárnutí. Nechtějí dospět. To má zničující důsledek na vaše mladistvé, kteří potřebují zralé vůdce, aby řídili jejich cestu. Rodiče, dospějte a přestaňte se chovat jako přerostlá mládež.
Přestaňte být vrstevníky svých dětí a namísto toho se staňte jejich strážci.
Milujte, milujte, milujte je tolik, abyste jim mohli ukazovat cestu. K tomu je zapotřebí použít svou vnitřní sílu k tomu, abyste se stali jejich spolehlivým vzorem. Nikoli jen tehdy, když máte chuť, ale vzorem pevným jako skála, který žije život plný soucitu, odvahy a úcty vůči sobě, životu a ostatním.
Zvyšte očistný účinek svých modliteb žehnáním svého jídla a vody před tím, než je pozřete. Udělejte to pro své děti, děti vašich dětí a své zvířecí miláčky. Vaši vědci brzy potvrdí sílu působení modliteb a tónů na vodu. Modlitby a požehnání ruší mnoho negativních účinků toxických látek ve vašem těle i prostředí. Svit hvězd pravidelně nabíjí vodu povznášející energií. Špína ve vašem ovzduší tento efekt snižuje, ale léčbu pomocí přikládání rukou dává stejné světlo jako je světlo hvězd, proto si svou vodu můžete nabít i tímto způsobem.
Podrž v ruce láhev nebo sklenici vody a krátce se nad ní pomodli. "

 

 

 

Úryvek z knihy : Doreen Virtue Bohyně a andělé

 

www.cvicenijogy.blog.cz