Nový sen

08.02.2018 14:07

 

 

„Vše, čím jste, je výsledek toho,

na co jste mysleli.“

 

Budha

 

Každý člověk v ve svém nitru má MOC, vytvořit ráj nebo peklo na zermi. Proto není skutečné a pravdivé, když člověk klesá na mysli a říká, co bych mohl já proti celému světu zmoci. Pamatujme, že v úsilí k pravdě a dobru je nás mnoho a stále přibývají další a další, kteří se neustále probouzejí k pravdě, v tlaku svých prožití a svého vývoje ke zralosti.

Pomocí myšlenek a představivosti si můžeme v každičkém přítomném okamžiku tvořit realitu vlastního života. Když pochopíme, že jsme ve své podstatě dobří a je naší přirozeností žít pravdou a dobrem, začneme si  již nyní vědomě volit LÁSKU.

Bůh je LÁSKA a my jsme stvořeni podle Jeho obrazu, proto je třeba, abychom si to již uvědomili a nechali naše VĚDOMÍ pomocí laskavých myšlenek, aby tvořilo naši realitu či skutečnost našeho života. 

Opakem lásky není nenávist, ale strach. Je to těžká, hrubovibrační energie, táhnoucí nás dolů. Láska naopak je nejsilnější a nejčistší energií ve vesmíru, ba v celém Stvoření. 

Čemu věnujeme svou pozornost, to posilujeme. Proto se vyhýbejme  všemu nízkému, negativnímu, nalaďme se na lehkost bytí, radost, vděčnost, laskavost a všímejme si jen dobrých a krásných věcí, přírody i lidí kolem nás. Nestrachujme se o výsledky, o budoucnost, ale buďme praví a celiství v přítomnosti. A pokud někdy strach prožíváme, nepotlačujme ho, ale přijměme ho a dělejme to tak dlouho, dokud se ve světle našeho vědomí nerozpustí.

O tomto věku se říká, že je to věk informací. Ano, jsou dostupné všude a my si vybírejme ty pravé, abychom se osvobodili od otroctví nevědomosti, k vědomí toho, čím skutečně jsme a co je smyslem našeho života.

Tvořme vtomto duchu a naladění NOVÝ SVĚT.

 

M.V.

 

 

Odkazzde: www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=smafZFMCkZ0