Nový rok

01.01.2016 00:29

 

Začíná nový rok. Je to ještě čistý, nepopsaný list, plný zaslíbení, nových možností a úžasných prožití.

Kola osudu se otáčejí pomalu a jistě a lidstvu se navlas přesně vrací, co kdy zaselo.

Avšak i přes to, nebo lépe řečeno právě proto máme svou budoucnost plně v rukou.

Záleží jen na nás, co v tomto roce zasejeme, abychom mohli později sklízet bohatou žeň.

 

Rozhojňujme a dávejme lásku. Nikoli však lásku změkčilou či sobeckou, ale ryzí a sparavedlivou, takovou jakou nám přinesl Ježíš syn Boží.

Nemysleme na vlastní prospěch, ale hledejme, jak pomoci celku.

Radujme se. Ale ne z věcí, které tak snadno pominou, ale z toho, co přináší věčný chléb našemu duchu.

Hledejme v lidech to, co nás spojuje a co se od nich můžeme naučit. Nikoli však to, co ještě není v jejich bytosti čisté a ryzí.

Snášejme se a pomáhejme si. Neboť jen ve spolupráci na bohulibém díle spočívá požehnání a trvalý úspěch.

 

Naše Země má býti poslední pevností Světla v hlubinách hmotností.

Záleží na každém z nás, zda zde svým konáním Světlo zakotvíme a ubráníme před plíživou temnotou.

Proto budiž naším hlavním přáním do nového roku vítězství Světla na Zemi.