Nemarněte čas lítostí nad minulostí

09.03.2020 12:24

 

Proč marnit čas bezvýznamnou lítostí?

Proč se vracet k chybám a neúspěchům

a k tomu, co jste v životě neudělali?

Co na tom záleží,

že jste si v životě způsobili chaos?

Na čem však záleží, je to, že se právě teď chystáte 

něco s tím udělat.

 

Včera se vám možná nepodařilo dát na první místo

to, co bylo třeba tam dát,

možná, že jste sešli z přímé a úzké cestičky

a šli jste si svou vlastní cestou.

Možná jste způsobili velký strach a nepříjemnosti svým bližním,

těm, kteří jsou vám nejbližší a nejdražší,

svým nejbližším spolupracovníkům,

ale to neznamená,

že vás stihl naprostý nezdar

a že je to pro vás beznadějné.

 

Proč nevyužít tyto nezdary a chyby

jako základní kameny úspěchu?

Proč nezačít hned teď tím,

že věci uvedeme na pravou míru

a uklidíme si u vlastního prahu,

a budeme za to vzdávat věčný dík?

 

Dnes je nový den, nádherný den,

který pro vás nebude nezdarem, ale úspěchem.

Proč nezačnete za dnešek děkovat?

Proč nehledáte a nenacházíte v tomto dni to nejlepší?

Očekávejte úspěch;

ani v tomto okamžiku neuvažujte o neúspěchu.

 

Začněte hledat to nejlepší -  právě teď.

Vzdávejte díky,

za to, že to nemusíte odkládat na zítřek,

že můžete právě nyní začít žít tento nádherný život,

jenž je vaším skutečným dědictvím.

Plně se radujte z tohoto dne

a všechnu lítost nechte navždy za sebou.

 

Dokážete to?

Jste schopni zapomenout na minulost,

aniž byste utonuli v sebelítosti?

Pokud to dokážete, pak se již opravdu začínáte učit žít v daném okamžiku,

ve věčně přítomném, nádherném nyní.

Tak chci, abyste žili.

 

Je tak obtížné na vás pracovat,

když vás zatěžuje váš vlastní zájem o sebe sama,

když jste sklíčení svými

lítostmi,

starostmi

a úzkostí.

Víte o tom, protože jsem vás před tím

neustále varoval.

Proč s tím něco neuděláte,

namísto reptání na to, že se vám tyto věci

musí neustále opakovat?

Mohu vás ujistit, že mám velmi dobrý důvod je opakovat  

stále dokola.

Opakování je bezvýhradně podstatné,

neboť pouze tak

přijmete tato vitálně důležitá poučení,

která se stanou vaší součástí,

dokud nezjistíte, že jsou součástí vašeho každodenního života.

 

A proto nebuďte netrpělivý.

Abychom něco naučili malé dítě,

musíme mu vše stále opakovat.

Možná i mnohokrát

musíte ukázat tomuto dítěti, co a jak má dělat,

a přitom budete pozorovat,

jak při své snaze zpočátku nemotorně tápe,

ale vy to za něj neuděláte,

protože by se to nikdy nenaučilo.

Dáváte mu velkou lásku a starost

a chcete, aby dělalo pokroky,

a tak trpělivě čekáte,

až toto dítě časem dosáhne úspěchu. 

Musíte se naučit dosáhnout úspěchu v životě.

 

Eileen Caddyová

Spiritulita Findhornu

Ilustrace: Daniel Garhartz