Některé dojmy z naší planety

06.01.2017 14:14

 

Ze země vzešel strom, aby byl radostí Slunci. Buď jím.

Ať kořeny pijí vodu země a větve hasí žízeň po Světle.

Jsi synem Světla a Země. Světlo je tvůj Otec a vede tvé větve vzhůru. Zem je Matka.

Skrze její oporu a náruč rosteš. Ona je tvým odpočinkem a živí tvé tělo.

Skrze ni se učíš poznat Otce. Jsi živ její krásou, ona se raduje, když voníš ke květinám a jíš její plody.

 

Otec vložil život do náruče Matky. Všechno, co je z nich, je dobré a je ti dáno pro radost.

Kdo říká, že pokrm od Otce je čistý a chléb země nečistý, je slepcem, který mluví o Slunci.

Toužit po Světle, ale odvracet se od pozemského, znamená Světlo nespatřit.

Hledáš Otce a zavrhuješ Matku? Jsou jedním. Nevíš-li to, kam vlastně jdeš?

                                 

                                                                                                                      J.L. Cesta srdce

                   

 

 

Některé dojmy z naší planety:

www.youtube.com/embed/mMq1FqiM8Qc