Několik rad pro ženy- Jak nenarušovat harmonický partnerský vztah

20.08.2011 22:06

 

Milé ženy, ráda bych vám předala několik zkušeností žen, které mají již několik let fungující harmonický vztah se svým mužem.

Avšak i v jejich vztahu se mnohdy objevily komplikace a problémy. Ale není to na škodu. Každá takováto komplikace přináší ponaučení. Jen je důležité ji otevřeně řešit, nemávnout nad ní rukou a neříkat si: „Ono se to samo vyřeší.“  

Nevyřeší, ba naopak, problém se může zvětšit.    

Tak tedy, za prvé je důležité si uvědomit, že oba partneři jsou si ve vztahu rovni, ale každý plní jinou funkci a každý má trochu odlišné myšlení.

Představte si, že oba stojí vedle sebe a kráčejí po stejné cestě. Ale každý má svou dráhu, po které jde. Jak by to asi vypadalo, kdyby například žena začala vstupovat muži do dráhy nebo ho různě postrkávat a nebo kdyby každý chtěl jít jinou cestou. Jak by se jim asi šlo a kam by došli?

No, dle zkušeností mnohé páry takto chodí. A pak z toho vznikají hádky a nepříjemnosti.

Takže je důležité, aby si partneři zvolili společnou životní cestu, ale zároveň aby si nezasahovali do vlastní dráhy a nezatarasovali si cestu.

Z tohoto důvodu je důležité, aby ženy znaly a uvědomovaly si funkci a působení žen, ale i mužů. Že jsou to dvě zcela odlišné funkce, avšak vzájemně se doplňující, jako dvě ozubená kolečka, která do sebe zapadají.

Nebudu zde popisovat chyby, které dělají muži, jelikož je tento článek určený především ženám. Ale ženy mají také moc změnit chování mužů, jelikož mají sílu v citu a též v myšlenkách.

Mnozí lidé si neuvědomují, že procítěné myšlenky mají obrovskou sílu. Ty hezké mohou pomoci a dokážou zvrátit i nehezké činy. Ale ty negativní však mohou ublížit či naopak podpořit činy negativní.

A pokud si někdo myslí, že může se svými myšlenkami zacházet, jak se mu zachce, tak se mýlí. Vše má zpětnou vazbu, a to i myšlenky. Vše, co zaséváme, se nám vrací.

Představte si váš vztah jako ohniště s plápolajícím ohněm, myšlenky a činy jsou jako polínka, která do tohoto ohně vkládáte. Hezké myšlenky a činy jsou jako čistá suchá polínka, která dobře hoří a plamen zvětšují. Negativní myšlenky a činy jsou jako mokré plesnivé listí, které oheň spíše dusí. Je to nebezpečné, protože mohou oheň zcela zadusit.

Nemělo by se také zapomínat do ohniště stále přikládat a tím oheň udržovat.

Někomu se také může po několika letech přikládání zdát, že je to jeho ohniště již nudné a okoukané a začne přikládat do jiného ohniště v domnění, že bude lepší. A to své původní ohniště nechá zcela vyhasnout.

Zpočátku se mu může zdát, že nové ohniště je mnohem lepší – euforie z něčeho nového a nepoznaného. Ale za krátký čas zjistí, že funguje zcela stejně jako to předchozí, jen na první pohled vypadá trochu jinak. A za čas se okouká zrovna tak.

Někdy však člověk ani nechce měnit své ohniště, ale dopomohou mu k tomu situace a příležitosti.

Zbytečně byste se tedy těmto příležitostem, těmto rizikům, neměly vystavovat.

Žena by neměla chodit svůdně oblékaná a koketovat s cizími muži. Jelikož tím v mužích vyvolává nečisté myšlenky, které mohou být sice některým ženám příjemné a povzbudivé, ale neuvědomují si, jak moc jim tyto myšlenky ubližují. A jak se asi cítí jejich muži, kteří vidí své ženy, jež svádí jiné muže?

Jen si představte – chtěly byste, aby ve vás muži viděli půvabnou ženu, kterou chtějí ctít, chovat se k ní slušně a milovat ji pro to, jaká je uvnitř? Nebo byste chtěly, abyste byly pro muže pouze dekorace a prostředek k uspokojení jejich potřeb, ke kterému se navíc chovají mnohdy hrubě a vulgárně?

Muži se k vám budou chovat takovým způsobem, jaký jim umožníte.

Dále by se měly ženy vyvarovat příležitostem být zcela o samotě s cizím mužem, pokud to není nevyhnutelně nutné. A to i když jde třeba o přítele, kterého dobře znají a vedou spolu zcela nevinné rozhovory.

Je to však podobné, jako když žena obnažuje své vnady a vystavuje se tak riziku nečistých myšlenek, tak i v tomto případě jde o riziko, při kterém mohou vzniknout nežádoucí myšlenky. A tyto myšlenky nemusí být vůbec nečisté.

Člověk má několik vhodných protějšků, se kterými může založit harmonický vztah. Hrají v tom roli i minulé životy a určitá stejnorodost. To si můžete povšimnout, že cítíte sympatie i k některým jiným mužům, než je váš partner.

Představte si to opět jako malé plaménky. Záleží pak na vás do kterého ohniště začnete přikládat a ze kterého plaménku se stane velký oheň.

 

 

A pokud se budete dostávat do situací, kdy budete s nějakým jiným sympatickým mužem o samotě a nebo s ním dokonce vést důvěrné hovory, mohou vznikat myšlenky – ta polínka, která přikládáte do jiného ohniště. A pak se ten plamének může začít rozhořívat.

I když nemusí vůbec dojít k fyzickému kontaktu. Může se to odehrávat pouze v myšlenkách. Ale jak jsem již zmínila, myšlenky mají velkou sílu. A může to pak člověku zbytečně zamotat hlavu a srdce.

A ač mnohdy takoví lidé nechtějí ukončit svůj vztah a svého partnera mají rádi, zbytečně tím však mohou tento vztah narušit.

Jsou ale i lidé, kteří to včas nedokáží zabrzdit a nechají se touto příjemnou euforií unést. Přestanou přikládat do stávajícího ohniště, které nakonec vyhasne, a začnou přikládat do ohniště nového.

Pak se často stává, že opouštějí mnohdy i harmonický vztah a vrhají se s růžovými brýlemi do nového.

Takže pokud máte harmonický vztah a nechcete ho narušit, nezapomeňte do ohniště tohoto vztahu neustále přikládat a vyvarujte se příležitostem, kdy byste mohly začít přikládat do jiného ohniště.

A neomlouvejte to tím, že jste silné a že se vám to nemůže stát. Jak přísloví praví: „Příležitost dělá zloděje.“ Tak proč by měl člověk zbytečně riskovat.

Dále si dejte pozor, abyste nebyla k jiným mužům pozornější a ochotnější pomáhat než ke svému partnerovi. Vždyť váš partner není přece ničím méněcennější než ti ostatní. Nebo si snad ti druzí zaslouží více pozornosti než váš partner? Jistě ne.

Také se snažte být ke svým partnerům slušné stejně jako ke všem ostatním lidem.

 A další věc: když budete svého muže stále hubovat a neustále mu něco vyčítat, tak si uvědomte, co to v něm bude asi vyvolávat.

Již před manželstvím byste měly své partnery dobře poznat, abyste věděly, jaký člověk bude stát po vašem boku a s jakými nedostatky můžete počítat.

Hlavně se je nesnažte vychovávat a nechtějte je přimět, aby mysleli jako vy. A také nezasahujte do jejich záležitostí, do jejich práce a působení. I když to třeba děláte ve snaze, že  jim chcete pomoci. Berete jim tím sílu, kterou oni pro své mužské působení potřebují, a vy se tím naopak vyčerpáváte. Takže není potřeba, abyste nesly na svých bedrech jejich záležitosti se všemi těžkostmi a vše za ně řešily.

Něco jiného je, pokud vás třeba o něco požádají. Ale samozřejmě poskytněte tu pomoc pouze pokud by vás to příliš nezatížilo a nevyčerpalo, nebo pokud si přitom budete moci stále uchovat ženskost a ženskou důstojnost.

Oni od vás potřebují hlavně načerpat pozitivní energii a nabrat nové síly. S tím pak mohou vstoupit do veřejného života, působit ve hmotě a tvořit něco úžasného a přínosného.

Nemyslete si také, že ženská funkce je méněcenná, když žena kupříkladu působí pouze doma. Nezapomeňte na sílu myšlenek. A je také mnoho činností, do kterých žena může vetkat svůj cit.

Ani výchova dětí není činnost, která je zanedbatelná. A ženy jsou k výchově a péči o děti uzpůsobené mnohem více nežli muži a to právě díky citu. Umí dobře vycítit, co děti potřebují, jak  na co reagují, kdy je jejich pláč opravdový, že je skutečně něco bolí či trápí nebo zda si chtějí pouze svým křikem něco vynutit. A podle toho mohou i reagovat.

Do šestého roku dítěte zvládnou ženy péči a výchovu zcela samy a to ať je dítě klidné nebo živější. Tedy pokud dítě nemá nějakou poruchu.

Samozřejmě je dobré, aby děti viděly i mužský vzor. A je dobré, když muži umožní ženám, aby si také někdy od dětí odpočinuly a zařídily si své záležitosti.

Ale nesnažte se přimět muže, aby vzal na sebe poloviční břímě výchovy a péče o malé děti.

Každý muž je jiný. Někteří k tomu mají lepší vztah. Ale nezlobte se na muže, kteří vám s výchovou malých dětí mnoho nepomáhají. Oni mají třeba jiné přednosti. Mohou například dobře zvládat svou práci. A vaše děti jistě milují. A to je důležité, aby od nich děti cítily.

Nezlobte se ani na muže, kteří si při hlídání dětí kupříkladu nevšimli, že potřebují přebalit nebo že mají mokré botičky nebo obráceně tričko.

Muži mají jiné myšlení. Bylo by to podobné, jako by vám například vyčítali, že jste si nevšimly, že je u bicyklu potřeba promazat řetěz.

Další důležitou věcí je komunikace. Pokud vás něco trápí, je potřeba to mužům otevřeně říct. Ale v klidu bez emocí nebo výčitek. Hlavně neočekávejte, že si toho muži sami všimnou. A nebuďte pak zklamané, když je tomu naopak.

Nebojte se rozhovoru, i když by se jednalo byť i o malý problém. Ale nesnažte se muže přinutit k něčemu, co je pouze vaše sobecké přání.

A pokud máte právě ve vašem vztahu nějaký problém a musíte řešit nějakou nepříjemnou situaci, podpořte nápravu pozitivními myšlenkami. Vždyť víte, že mají velkou moc a sílu.

 

Ještě mnoho rad by se dalo připomenout, ale myslím, že i toto stačí k zamyšlení a podpoře harmonického vztahu.

 

Přeji vám tedy, milé ženy, vztah naplněný vzájemnou láskou, důvěrou a podporou.

 

 

D.M.