Největší síla života

18.04.2013 13:53

 

Největší síla života je láska,

jen láskou vpravdě žije lidský duch,

bez lásky vadne v srdci květ soucitu

a stále více narůstá náš dluh.

 

Den za dnem více kolem nás se stmívá,

bez radosti tápeme v prachu cest,

nadarmo nad námi se za večera

tichounce sklání zlato Božích hvězd.

 

Jak můžem slyšet, co nám srdce říká,

když na sto zámků zavřem jeho brány,

když tam – kde vše nám bylo darováno,

se cítíme být všemocnými pány.

 

A láska trpí, láska marně touží

projasnit temno lidské marnivosti,

zapomínáme, že na této zemi

jsme provždy jenom dočasnými hosty.

 

Jdem cestou žití, aniž toho dbáme,

co zůstali jsme dlužni Otci svému,

že často – nedbajíce Jeho vůle,

jsme opomněli vyhýbat se zlému.

 

Co zaseli jsme, souzeno nám sklízet,

toť dávný zákon, neměnný a svatý,

vše v koloběhu našich životů

se neúprosně každému z nás vrátí.

 

Vraťme se zpět na cestu Boží vůle,

pomiňme bludnou stezku vlastních přání.

Všechno je v sázce – naplněna míra.

Vznešený Pane – smiluj se nad námi.

 

 

Svatava Neumannová