Nejtěžší volba - dokument ČT

29.06.2011 13:38
Milé ženy,

hodinový dokument nazvaný "Nejtěžší volba" velmi citlivě popisuje skutečné příběhy a rozhodování žen, které se dozvěděly, že se jejich děťátko má narodit s těžkou zdravotní vadou. 

V dnešní době je vnímáno postižení jako něco nechtěného, odmítaného a s moderním světem a emancipovanou ženou téměř neslučitelného. Pokud lékaři zjistí u nastávající maminky určitou, byť i jen nepatrnou pravděpodobnost mentálního či tělesného postižení, ihned matce nabízí možnost potratu... Maminka je po všech informacích z chladných a neúprosných lékařských zpráv vystrašená, rozrušená a nanejvýš vystresovaná. Buďto se v takovém případě smiřuje s tím, že její mimnko nebude zcela zdravé, nebo zvolí druhou možnost... nechá ukončit jeho život. Mnoho takových dětí se však narodí zcela zdravých. Pokud i další vyšetření potvrdí přítomnost nějaké vady, kdo nám či lékařům dává právo rozhodovat nad takovým vzácným a jedinečným darem, jakým je život? Kdo jsme my, že chceme rozhodovat o tom, zda necháme budoucího malého človíčka žít či nikoli? Co víme o skutečné cestě lidského ducha? Co když duše človíčka, který má přijít, prosila o to, aby mohla svým postižením odčinit svá dávná provinění, nebo dokonce ono postižení bere na sebe z lásky, aby pomohla svým blízkým k probuzení jejich spícího ducha?

Mateřství je pro ženu velkým darem. Jen žena sama může ve svém nitru nejlépe vnímat, co je pro její dítě to nejlepší a jak se má zachovat. Naslouchejme proto svému nitru, tam nalezneme všchny odpovědi na otázky, ať se to týká těhotenství, způsobu porodu či výchovy nebo vzdělávání našich dětí. Pokud se rozhodujeme, zda si dítě ponechat, či po všech "výstahách" doktorů přemýšlíme o tom, že jej odmítneme, naslouchejme vždy, co nám radí naše mateřské srdce! 

 

Zde je odkaz na dokument Nejtěžší volba:

 

www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10267494493-nejtezsi-volba/