Nechte maličké přicházet ke Mně ...

23.12.2019 12:16

 

Matky přinášely k Ježíšovi děti, aby jim požehnal. Ale učedníci jim to zakazovali. Když to Ježíš viděl, rozmrzelo ho to a řekl jim: „Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří Boží království. Amen, pravím vám: Kdo nepřijme Boží království jako dítě, vůbec do něho nevejde.“ Bral je do náručí, kladl na ně ruce a žehnal jim.

 

"Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží. 

Amen, pravím vám, kdo nepřijme království Boží jako dítě, jistě do něho nevejde" 

(Lukáš 18, 16n).